ακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 5 Δεκεμβρίου 2018

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 5η  Δεκεμβρίου  2018, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o:

 

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου Σουλίου , για το έτος 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ  2o:

 

Έγκριση  Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς   Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 3o:

 

Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

 ΘΕΜΑ 4o:

 

Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 75 Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ .

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 5o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ  .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 6o:

 

Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΚΡΙΚΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ  .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 7o:

 

Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ » ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 8o:

 

Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 9o:

 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Δημητρίου Δημήτριος