Επανεκλογή από την πρώτη Κυριακή για την Σταυρούλα Μπραΐμη στο Δήμο Σουλίου με 51,05%

Επανεκλογή από την πρώτη Κυριακή για την Σταυρούλα Μπραΐμη στο Δήμο Σουλίου με 51,05%