Μόνο 6 φοιτητές στις ”φοιτητικές κατοικίες” της … ”Πανεπιστημιούπολης” Ηγουμενίτσας

pinakida_panepisthmio_igm
pinakida_panepisthmio_igmΜε απόφαση της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Φ.Κ.Π.Ι., επιλέγονται για διαμονή στις Φοιτητικές Κατοικίες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στην Ηγουμενίτσα, για το Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, έξι φοιτητές παλαιότερων ετών.
Έξι ολόκληρους φοιτητές μπορεί να φιλοξενήσει η “Πανεπιστημιούπολη” Ηγουμενίτσας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το μόνο που μένει στις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι να προσλάβουν και 3 – 4 διαχειριστές των “φοιτητικών κατοικιών” ή να ορίσει μια 7μελή επιτροπή από καθηγητές για τη διαχείρισή τους. 
Με το αζημίωτο βέβαια (αποζημίωση παράστασης στις συνεδριάσεις της επιτροπής, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης και την ημερήσια αποζημίωση για εκτός έδρας, των μελών της).