72 αιτήσεις από τη Θεσπρωτία στο Μέτρο 6.3 «Μικρές Εκμεταλλεύσεις»

230 αιτήσεις από την Ήπειρο στο Μέτρο 6.3 «Μικρές Εκμεταλλεύσεις»

Σε 230 ανήλθαν οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν από την Ήπειρο στην πρόσκληση του Μέτρου 6.3 «Μικρές Εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η κατανομή τους ανά Π.Ε. έχει ως εξής: Άρτα 73, Θεσπρωτία 72, Ιωάννινα 67 και Πρέβεζα 48. Το μέγιστο απαιτούμενο ποσό είναι 3.220.000 ευρώ με το διαθέσιμο υπόλοιπο να ανέρχεται σε 798.000 ευρώ.