790.000 για αποκατάσταση ζημιών από σεισμό στην Κόνιτσα

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης υπέγραψε απόφαση για την οριοθέτηση περιοχών του Δήμου Κόνιτσας που επλήγησαν από σεισμούς και για πιστωτικές διευκολύνσεις ύψους 790.250 €.

Το ποσό αυτό προορίζεται για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια ενώ προβλέπεται και η προσωρινή στέγαση των πληγέντων από τον σεισμό στις 22ας Σεπτεμβρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, με την απόφαση οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό του περασμένου Σεπτεμβρίου στα διοικητικά όρια των Τοπικών Κοινοτήτων Πύργου και Καστανέας Μαστοροχωρίων του Δήμου Κόνιτσας.

Επιπλέον, η απόφαση ρυθμίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση, από την αρμόδια Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων του Υπουργείου, στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες ενώ δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της συνδρομής για αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου στην ίδια Δημοτική Ενότητα.

Επίσης, με την απόφαση καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες των πληγέντων από την ημέρα του συμβάντος μέχρι την οριστική επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους με τη χορήγηση μεταφερόμενου οικίσκου στους ιδιοκτήτες κατοικιών που χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνες ή προσωρινά ακατάλληλες για χρήση.

Η απόφαση έχει προωθηθεί για συνυπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών.