ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

xrima

xrimaΤα συμπεράσματα της μελέτης του Εμπορικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας και του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Η μελέτη «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσπρωτίας» αποτελεί μία από τις ελάχιστες, ίσως και τη πρώτη, ερευνητική προσπάθεια σχετικά με τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά το επιχειρηματικό γίγνεσθαι στη Θεσπρωτία. Πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας και του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, το οποίο ανέλαβε την επιστημονική τεκμηρίωση της μελέτης καθώς και την επεξεργασία και συγγραφή των δεδομένων της έρευνας.

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπέδου επιχειρηματικότητας στον νομό Θεσπρωτίας, καθώς και των διάφορων παραμέτρων που καθορίζουν και ορίζουν την έννοια της επιχειρηματικότητας όπως:

      Την ίδρυση της επιχείρησης με βάση την αναγκαιότητα ή την ευκαιρία

      Την ικανοποίηση από την έως τώρα πορεία της επιχείρησης

      Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες

      Την πρόθεση για δραστηριοποίηση σε νέους κλάδους

      Την πρόθεση για ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών

      Παρούσες συνθήκες ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας

      Εξέλιξη της απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος

      Τη μεταβολή του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων και του κλάδου

      Την χρήση του ηλεκτρονικού επιχειρείν

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας. Η συνολική μελέτη βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Εμπορικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας.

Όσον αφορά τη διερεύνηση των λόγων που ώθησαν τους επιχειρηματίες στην εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας παρατηρούμε ότι το 76% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι έναυσμα για την εκκίνηση της επιχείρησης αποτέλεσε η εκμετάλλευση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας. Αντίθετα, το 24% των ερωτηθέντων δήλωσε πως προχώρησε στην εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω έλλειψης εναλλακτικής επιλογής.

Όσον αφορά στην ικανοποίηση από την έως τώρα πορεία της επιχείρησης, το 79% των επιχειρηματιών δηλώνουν αρκετά έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι (31% αρκετά, 34% πολύ και 14% πάρα πολύ), δεδομένων των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν. Όμως, υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρηματιών (21%) οι οποίοι δηλώνουν λίγο έως και καθόλου ικανοποιημένοι από την έως τώρα πορεία των επιχειρήσεων τους.

Καταγράφοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες του δείγματος τη δεδομένη χρονική στιγμή παρατηρούμε ότι αυτά που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, άρα μπορούν να θεωρηθούν ως και τα πιο σημαντικά, είναι τα εξής:

Ø  Έλλειψη της απαραίτητης ρευστότητας, με ποσοστό 29%

Ø  Μικρό μέγεθος της αγοράς δραστηριοποίησης (περιορισμένες ευκαιρίες για αύξηση του δυνητικού πελατολογίου), με ποσοστό 24%

Ø  Μειωμένη πελατεία, με ποσοστό 21%

Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα μικρό ποσοστό των επιχειρηματιών (2%) φαίνεται να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα αυτή τη περίοδο.

Σχετικά με την πρόθεση δραστηριοποίησης σε διαφορετικό κλάδο, η παρούσα έρευνα υποδεικνύει ότι η κυρίαρχη τάση των επιχειρηματιών είναι να παραμείνουν στον αρχικό κλάδο δραστηριοποίησης. Αναλυτικότερα, το 62% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σίγουρα (48%) ή μάλλον (14%) δεν πρόκειται να δραστηριοποιηθεί σε άλλο κλάδο. Αντίθετα, το 22% των επιχειρηματιών δηλώνουν έτοιμοι να επιδείξουν παρόμοια ευελιξία, εφόσον αυτό χρειαστεί, καθώς σίγουρα (19%) ή μάλλον (3%) θα δραστηριοποιηθούν και σε διαφορετικό κλάδο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται σε απόλυτες απαντήσεις των ερωτηθέντων: σίγουρα όχι-48% και σίγουρα ναι-19%.

Όσον αφορά την πρόθεση των επιχειρηματιών για ανάπτυξη και παροχή νέων προϊόντων / υπηρεσιών τα αποτελέσματα της έρευνας εμφανίζονται ουδέτερα με αποτέλεσμα να μην οδηγούν σε κάποιο ξεκάθαρο και ευδιάκριτο συμπέρασμα ως προς την κυρίαρχη τάση. Αναλυτικότερα, το 26% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει και να προσφέρει νέα προϊόντα / υπηρεσίες. Στον αντίποδα, το ίδιο ποσοστό αναφέρει ότι σίγουρα πρόκειται να αναπτύξει και να προσφέρει νέα προϊόντα / υπηρεσίες. Αντίστοιχα, το 10% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι μάλλον θα προσφέρουν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ενώ το 9% ότι μάλλον όχι. Τέλος, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (21%) εμφανίζεται αναποφάσιστο.

Σχετικά με τις συνθήκες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και με σκοπό να διαμορφωθεί μια συνολική εικόνα, ζητήθηκε η άποψη των επιχειρηματιών του δείγματος όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας εκκίνησης επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω:

  1.         i.            Ελλιπούς οικονομικής στήριξης

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε αυτή την ενότητα είναι ξεκάθαρα καθώς το 76% των επιχειρηματιών δηλώνει με βεβαιότητα ότι είναι αρκετά δύσκολο να ξεκινήσει κάποιος τη δική του επιχείρηση, λόγω της ελλιπούς οικονομικής στήριξης.

  1.       ii.            Περίπλοκων διαδικασιών (γραφειοκρατίας)

Το 53% των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα ή μάλλον συμφωνεί με το γεγονός ότι οι περίπλοκες διαδικασίες (γραφειοκρατία) δημιουργούν εμπόδια και δυσκολίες για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντίθετα, το 23% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η γραφειοκρατία, από μόνη της, δεν είναι ικανή να σταματήσει κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται για την ίδρυση μιας επιχείρησης.

  1.     iii.            Ανεπαρκούς πληροφόρησης

Το 32,5% των επιχειρηματιών συμφωνεί (14% μάλλον και 18,5% απόλυτα) με το γεγονός ότι υπάρχουν εμπόδια στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ αντίθετα το ίδιο ποσοστό (32,5%) διαφωνεί.

  1.      iv.            Τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος

Και σε αυτή την ενότητα τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα. Αναλυτικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών (83%) θεωρεί ότι το τρέχον οικονομικό κλίμα δεν είναι ευνοϊκό για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Όσον αφορά τη μεταβολή του ανθρώπινου δυναμικού και την εξέλιξη της απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος παρατηρούμε ότι το 76% των επιχειρήσεων του δείγματος διατήρησε σταθερό τον αριθμό του προσωπικού, ενώ το 24% προχώρησε σε μείωση του προσωπικού. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με το επίπεδο ικανοποίησης των επιχειρηματιών από την έως τώρα πορεία των επιχειρήσεών τους. Όμως, έρχονται σε αντιδιαστολή με την πορεία του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων κατά το τελευταίο έτος (βλ. επόμενη παράγραφο).

Αναφορικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι δύο στις τρεις επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αναλυτικότερα, το 66% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης έχει μειωθεί, το 28% δήλωσε σταθερή πορεία ενώ υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό (3%) που εμφανίζει αύξηση του κύκλου εργασιών. Διευρύνοντας την έρευνα σε αυτόν τον τομέα, ζητήθηκε από τους επιχειρηματίες να καταγράψουν μια πρόβλεψη σχετικά με την τάση που θα εμφανίσει ο κύκλος εργασιών τους το επόμενο έτος.  Το 55% αυτών προβλέπει ότι η τάση αυτή θα είναι μειωτική, ενώ αντίθετα το 7% προβλέπει αυξητική τάση. Το 29% των ερωτηθέντων προβλέπει ότι ο κύκλος εργασιών θα κινηθεί στα ίδια με τα φετινά επίπεδα.

Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με το ηλεκτρονικό επιχειρείν και συγκεκριμένα για τη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου για αγοραπωλησίες που αφορούν την επιχείρηση, καθώς και για το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης (δημιουργία e-shop κλπ) στο διαδίκτυο στους επόμενους δώδεκα μήνες. Αναλυτικότερα, το υψηλότερο ποσοστό των επιχειρηματιών (74%) δήλωσε πως δεν πραγματοποιεί αγοραπωλησίες μέσω του διαδικτύου που να αφορούν στην επιχείρηση. Στο ίδιο κλίμα, το 72% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την διεκπεραίωση συναλλαγών με τράπεζες και φορείς του Δημοσίου. Τέλος, και σχετικά με την πρόθεση επιχειρηματικής δραστηριοποίησης μέσω του διαδικτύου, μόλις το 21% των επιχειρηματιών φαίνεται να έχει πειστεί από τα πολλαπλά οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου και δηλώνει πως πρόκειται να δραστηριοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας βασίσθηκαν σε δείγμα 58 επιχειρήσεων από την ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσπρωτίας, επικεντρώνοντας στην πόλη της Ηγουμενίτσας η οποία αποτελεί το κέντρο επιχειρηματικού ενδιαφέροντος του νομού. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του δείγματος, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν άνδρες (57%), έγγαμοι (71%) και απόφοιτοι ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (55%). Σχετικά με τις επιχειρήσεις, το 91% του δείγματος ανήκει στον κλάδο του εμπορίου, κυρίως ατομικής νομικής μορφής (76%).

Η μελέτη διενεργήθηκε χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Εμπορικού Συλλόγου, στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης “Διαρθρωτική προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης”.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης μπορείτε να βρείτε εδώ:

Στοιχεία επικοινωνίας

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Ηρώων Πολυτεχνείου 60, 41336, Λάρισα

Τηλ/Φαξ: 2410626943

e-mail: info@entre.gr, website: www.entre.gr

Εμπορικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας

Κύπρου 10Ε , 46100, Ηγουμενίτσα

Τηλ: 2665022468 / 6974122306

e-mail: esigoumenitsa@yahoo.gr, website: www.esigoumenitsas.gr