Προϋπολογισμός & απογραφή στο Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών τη Μ. Τετάρτη

pappas

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση απογραφής περιουσίας 31-12-2010 – εγγραφές ισολογισμού έναρξης 01-01-2011 – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2. Έγκριση έκθεσης οικονομικής κατάστασης 1ου τριμήνου του 2011 του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. ΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ