Ο Σύλλογος Γονέων & Φίλων Παιδιών με Αναπηρία θέλει να ευχαριστήσει τις δομές Ειδικής Αγωγής του νομού μας για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Ο Σύλλογος Γονέων & Φίλων Παιδιών με Αναπηρία θέλει να ευχαριστήσει τις δομές Ειδικής Αγωγής του νομού μας για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα την  Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου :

Ειδικό Νηπιαγωγίο –Διευθύντρια  Νικολέτα Στεργιάκη

Ειδικό Δημοτικό –Διευθυντής  Τσόδουλος Κυριάκος

ΕΕΕΕΚ Παραμυθιάς – Διευθυντής Περούλης Παύλος

ΚδαπμεΑ «Το Εργαστήρι» – Επιστημονικό Προσωπικό Μπέζα Ελένη , Καλατζής Βασίλης, Λώλη Ευθαλία, Κωνσταντίνου Βούλα, Γούλας Σπύρος.

Με εκτίμηση,

Για τη «Στοργή»

Ο Πρόεδρος                                             Η Γραμματέας

Κάσσαρης Νικόλαος                                Νίκου Σοφία