Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ηπείρου

perifereia

perifereiaΤην Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 1ου Πρακτικού της  Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

  1. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η «Βιομηχανικές εγκαταστάσεις», α/α 16 –όσον αφορά την τυροκόμηση γάλακτος & υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα», α/α 6, όσον αφορά τις υφιστάμενες γεωτρήσεις για την κάλυψη βιομηχανικών αναγκών κ λοιπών εγκαταστάσεων ): «Λειτουργία υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων γάλακτος , εγκατεστημένη στη θέση «Νεγρέσι», της Τ.Κ. Αμμότοπος του Δ. Αρταίων, Π. Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  2.  Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», α/α 1 –Υδροηλεκτρικά έργα): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 204 KW , στο ρέμα Τούση στην Τ.Κ. Ανθούσας του Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014 -2020. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).