Ο Μάρκος Νικολάου νέος πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα & Κέρκυρας

nikolaoum

nikolaoumΟ επί σειρά ετών υπεύθυνος του τοπικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κ. Μάρκος Νικολάου, αναλαμβάνει νέος πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα και Κέρκυρας.

Η απόφαση υπογράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και με αυτή ορίζεται εξολοκλήρου νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο κ. Νικολάου είναι γυμναστής στο επάγγελμα και επί σειρά ετών είναι υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιατών.

Με την τοποθέτησή του στη θέση του προέδρου του φορέα, αναγνωρίστηκε το σημαντικότατο έργο που έχει παράξει στο ΚΠΕ Φιλιατών, ενώ αντικαθιστά τον κ. Κομνηνό.

Ολόκληρη η σύνθεση του νέου Δ.Σ.:
1. Λαζαρίδου Ευθαλία του Στέφανου, Π Ε Περιβάλλοντος Βιολόγων, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αναπληρώτρια την Μητσέλου Μαρία του Παναγιώτη, ΠΕ Γεωτεχνικών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.
2. Σέρβο Κωνσταντίνο του Απόστολου, Αντιδήμαρχο Λευκάδας ως εκπρόσωπο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, με αναπληρωτή τον Παππά Σπυρίδωνα του Σωτηρίου, Δήμαρχος Φιλιατών, ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ Ηπείρου.
3. Τσούκα Διονύσιο-Φώτιο του Παναγιώτη, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρώτρια την Σπανοπουλου – Σάρρα Ηλιάνα του Νείλου, Περιφερειακή Σύμβουλο.
4. Νικολάου Μάρκο του Χαρίλαου, Γυμναστή, ως εκπρόσωπο της ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής κοινότητας, με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με αναπληρωτή τον Ζάκα Γεώργιο του Χρήστου, Βιολόγο-Ιχθυολόγο.
5. Γκίνη Σταμάτη του Θωμά, Βιολόγο-Ιχθυολόγο ως εκπρόσωπο της ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής κοινότητας, με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με αναπληρώτρια την Κόκκα Ευαγγελία του Δημητρίου, Δασολόγος, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.
6. Σγουρό Γεώργιο του Αλέξανδρου, Οικονομολόγο, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), με αναπληρωτή τον Βέρμπη Γεώργιο του Τηλέμαχου, μέλος Δ.Ε. υπεύθυνο Προγραμμάτων Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας ως εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.
7. Μαρέτη Ανδρέα του Γεωργίου, ως εκπρόσωπο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, με αναπληρωτή τον Κώστα Ελευθέριο του Νικολάου, Α’ Αντιπρόεδρο Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.