Εκδήλωση ευαισθητοποίησης καλλιτεχνών-δημιουργών στα πλαίσια του έργου ADRION-ART

igm1

igm1Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Σύγχρονη Τέχνη στις Διασυνοριακές Περιοχές Ελλάδος-Ιταλίας» (Ακρωνύμιο έργου: ADRION-ART) και της γνωριμίας με τους καλλιτέχνες-δημιουργούς της περιοχής , o Δήμος Ηγουμενίτσας (που συμμετέχει στο έργο ως εταίρος)  προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στο πολιτιστικό κέντρο «Πάνθεον».

Κύριο αντικείμενο του έργου ADRION-ART είναι ο εντοπισμός καλλιτεχνών, οι οποίοι διαμένουν ή εργάζονται στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδος – Ιταλίας, με στόχο την προώθηση των δημιουργιών τους, την ενίσχυση της συνεργασίας τους και την παροχή ενός μοναδικού τρόπου επέκτασης της δραστηριοποίησής τους μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής.

Επιπλέον το έργο στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της περιοχής που απασχολούνται στον τομέα των τεχνών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και την πρόσβαση στις αγορές έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και να επιτύχουν “διαδικτυακή ταχύτητα” στους χρόνους “επιχειρηματικής αντίδρασης”.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου συνοψίζονται στα παρακάτω:

·         Δημοσίευση και προώθηση του έργου των καλλιτεχνών της διασυνοριακής περιοχής

·         Παροχή δυνατότητας στους καλλιτέχνες να προωθήσουν τα προϊόντα τους με τη διεξαγωγή διαδικτυακών (on-line) εικαστικών εκθέσεων

·         Αναβάθμιση του διασυνοριακού εμπορίου

·         Ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών στην καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα των δημιουργών τέχνης.

·         Παροχή στους δημιουργούς της τέχνης μιας οικονομικά αποδοτικής πρόσβασης στις νέες εθνικές και διεθνείς αγορές.

·         Εύκολη διαδικτυακή πρόσβαση των χρηστών, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις από πλευράς υποδομής, σε μια σύγχρονη διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα, φιλική προς το χρήστη.

·         Βελτίωση της διεθνικής συνεργασίας των καλλιτεχνών και της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων.

Επιπλέον, εκτός από τις νέες ευκαιρίες της αγοράς που προσφέρονται στους δημιουργούς, το ADRION-ART θα εξυπηρετήσει ένα ευρύτερο φάσμα των τοπικών κοινοτήτων, παρέχοντας πρόσβαση σε ιστορικούς, μελετητές, κοινωνιολόγους και άλλους ερευνητές στις σύγχρονες μορφές της τέχνης και του πολιτισμού και τη θέσπιση μίας σύγχρονης εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω μίας καλά οργανωμένης πηγής γνώσης.

Εταίροι του έργου είναι οι:

–          Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (Επικεφαλής εταίρος)

–          Δήμος Ηγουμενίτσας

–          Δήμος Πάργας

–          Ιόνιο Πανεπιστήμιο

–          Agency for the Euro-Mediterranean Culture Heritage (Ιταλία)

Το έργο ADRION-ART υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 -2013» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 75%) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατά 25%).