Χαλαρώνουν τα capital controls: Μηνιαίες αναλήψεις ώς 2.300 ευρώ

Στα 2.300 ευρώ ανεβαίνει το μηνιαίο όριο ανάληψης μετρητών από τις τράπεζες, από 1.800 ευρώ που είναι σήμερα, σύμφωνα με την απόφαση για περαιτέρω χαλάρωση των capital controls που αναμένεται να εκδοθεί σήμερα.

Οσοι εξάλλου ταξιδεύουν στο εξωτερικό θα μπορούν να έχουν μαζί τους σε μετρητά μέχρι 2.300 ευρώ από 2.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική αύξηση του ποσού, καθώς από την επιβολή των capital controls τον Ιούλιο του 2015 η «χαλάρωση» των περιορισμών αφορούσε ουσιαστικά το χρονικό διάστημα ανάληψης.

Αρχικά το ποσό ήταν 60 ευρώ ημερησίως και δεν μπορούσε να… μεταφερθεί στην επόμενη ημέρα (π.χ. αν δεν «τραβούσε» κάποιος 60 ευρώ τη Δευτέρα, δεν μπορούσε την επομένη να κάνει ανάληψη 120 ευρώ κ.ο.κ.).

Δυόμισι χρόνια μετά -και μέχρι νεωτέρας- το ποσό στην πραγματικότητα παραμένει το ίδιο (60 ευρώ x 30 ημέρες = 1.800), με τη διαφορά ότι οι πολίτες μπορούν να κάνουν ανάληψη όποτε επιθυμούν στη διάρκεια του μήνα.

Σύμφωνα με την απόφαση από 1η Μαρτίου :

  • Αίρονται οι περιορισμοί στο άνοιγμα νέων λογαριασμών. Συγκεκριμένα,   επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID).
  • Αυξάνεται το ποσό ανάληψης μετρητών από 1.800 ευρώ σε 2.300.  Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσού των 2.300 ευρώ,  ανά ημερολογιακό μήνα, ανά καταθέτη (Customer ID) ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Αυξάνεται το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 2.000 ευρώ σε 2.300. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/και σε ξένο νόμισμα  ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.
  • Διευκολύνεται περαιτέρω η μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό έως του ποσού των 2.000 ευρώ, ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό δίμηνο.