Eισηγήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Τ. Καλογιάννη από τις ενημερωτικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες

perifereia

Συμπεράσματα και εισηγήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Τ. Καλογιάννη από τις ενημερωτικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες

H Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Τατιάνα Καλογιάννη εκπροσωπώντας την αιρετή περιφερειακή αρχή της Ηπείρου, παραβρέθηκε σε ενημερωτικές συναντήσεις στις Βρυξέλες κατά το χρονικό διάστημα από 28 έως και 30 Νοεμβρίου.

Η πρόσκληση για την επίσκεψη αυτή ήταν πρωτοβουλία των Ευρωβουλευτών Γιώργου Σταυρακάκη,  και Γιώργου Χατζημαρκάκη, αφορούσε τις Περιφερειακές διοικήσεις (αιρετές και αποκεντρωμένες) και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο οργάνωσης αντίστοιχων συναντήσεων με φορείς και πολιτικούς υπεύθυνους της χώρας μας.

Από τις επιμέρους συναντήσεις αξίζει να αποτυπωθούν τα συνοπτικώς αναφερόμενα παρακάτω, αφού αντικατοπτρίζουν την πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το προσεχές μέλλον τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό για τη χώρα μας επίπεδο.

·         Ο Κος Olli Rehn (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής & αρμόδιος για τις οικονομικές & νομισματικές υποθέσεις και τη Ζώνη του Ευρώ) τόνισε:

§  Για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

 1. o   Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. για το 2012 θα μειωθεί κατά 129 δις, μέσω περικοπών στα κονδύλια των ταμείων της Περιφερειακής Πολιτικής και της Αγροτικής Πολιτικής.

§  Για την Ελλάδα:

 1. o   Κάθε επένδυση που επιφέρει έστω και μία θέση εργασίας είναι επιθυμητή.
 2. o   Οι περικοπές δαπανών πρέπει να επιδιωχθούν σε κάθε δυνατό επίπεδο.
 3. o   Πρέπει να προχωρήσουν το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, η διοικητική μεταρρύθμιση με απλοποίηση των διαδικασιών και η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 4. o   Το κεντρικό κράτος οφείλει να διέπεται από αρχές χρηστής οικονομικής διαχείρισης.
 5. o   Οι Περιφερειακές Αρχές αποκτούν ρυθμιστικό ρόλο για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων.

·         Ο Κος  Johannes Hahn (Επίτροπος αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική):

            Για τα υλοποιούμενα έργα μέσω των Διαρθρωτικών Πλαισίων Στήριξης:

 1. o   Επισήμανε προβλήματα στην ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, στην ολοκλήρωση ημιτελών έργων τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και στην ωρίμανση των έργων (εξαιτίας και του νομοθετικού πλαισίου – απαλλοτριώσεις, δημοπρατήσεις, κλπ).
 2. o   Σημείωσε ότι η περίπτωση της Ελλάδας έχει «κουράσει» την Ε.Ε. και έτσι δεν υπάρχει μεγάλη προθυμία για εξαιρετικές λύσεις!!! Έτσι παρ’ ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο παρουσιάζεται δυσλειτουργικό, η αλλαγή του δεν θα εξυπηρετήσει άμεσα τους επιδιωκόμενους ρυθμούς υλοποίησης των προγραμμάτων.
 3. o   Η επόμενη αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του ΕΣΠΑ είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2011 σε συνέχεια της αντίστοιχης του Σεπτεμβρίου, όπου και καθορίστηκαν τα 181 έργα προτεραιότητας, εκ των οποίων 5 για την Περιφέρεια της Ηπείρου.
 4. o   Καθώς η διαβούλευση για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι σε πλήρη εξέλιξη, η προετοιμασία πρέπει να ξεκινήσει από τώρα με αποφυγή απώλειας χρόνου, και με στοχευμένες προτεραιότητες και στόχους.

·         Horst Reichenbach (επικεφαλής της «Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα»):

 • Ανέφερε ότι υπάρχουν ανησυχίες για την ανάπτυξη και την προοπτική της, προέβλεψε για το 2012 μεγαλύτερη ύφεση για την Ελλάδα, ενώ επεσήμανε ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μειώθηκε κατά 14% και ακολουθούν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί.
 • Για τα Διαρθρωτικά Ταμεία: Μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για να δώσουν ανάσα στην Ελλάδα, όμως επεσήμανε ότι παρατηρείται υστέρηση στις αποκαταστάσεις των Χ.Α.Δ.Α., ότι δεν έχει δοθεί σαφής στόχευση – προτεραιότητα σε συγκεκριμένους άξονες, και ότι συζητείται η εμπλοκή της «Ομάδας Δράσης» με τεχνική υποστήριξη στις Περιφέρειες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Διαχειριστικών Αρχών.

 

Η Κα Καλογιάννη εισηγήθηκε τα παρακάτω:

 1. Την ένταξη στις διαχειριστικές ευθύνες των Αιρετών Περιφερειών, πέραν των κονδυλιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και των αντίστοιχων κονδυλίων των λοιπών Ταμείων: Κοινωνικό (ΕΚΤ), Αλιείας (ΕΠΑΛ) κλπ.
 2. Να ενδυναμωθούν οι υπηρεσίες των Διαχειριστικών Αρχών με στελέχη της «Ομάδας Δράσης».
 3. Οι Περιφέρειες με ΑΕΠ < 75% του κοινοτικού ΑΕΠ (όπως η Περιφέρεια Ηπείρου) να τυγχάνουν διαρθρωτικής οικονομικής υποστήριξης απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μέσω του κεντρικού κράτους.
 4. Να ενταχθούν σε καθεστώς επιδοτήσεων οι μετεγκαταστάσεις των ιχθυοκαλλιεργειών.
 5. Να είναι επιλέξιμη η Ήπειρος στο υπό σύνταξη νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας για Ιχθυοκαλλιέργειες σε γλυκά νερά.
 6. Να παρασχεθούν στις Περιφέρειες όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον υπό συγκρότηση κανονισμό και το νομοθετικό πλαίσιο του Αλιευτικού Τουρισμού.