H Σύγκλητος δεν το ήθελε ποτέ!

Στη δημοσιότητα δόθηκε την Τετάρτη το απόγευμα η απόφαση της Συγκλήτου που βάζει  επίσημα και οριστικά τους τίτλους τέλους για το Τμήμα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα.

Μια ΟΜΟΦΩΝΗ (!!!) απόφαση της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ που έρχεται αφ’ ενός να επιβεβαιώσει πλήρως το χθεσινό μας ρεπορτάζ, αφετέρου να… διαψεύσει τον εαυτό της και να … ξορκίσει τις ευθύνες από τις πλάτες της!

Σύμφωνα με το Σκεπτικό της απόφασης:

«Η Σύγκλητος θεωρεί ότι το Τμήμα αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του, επειδή:

α) Το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας δεν υπήρχε στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ούτε έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο,

β) είναι ήδη υποστελεχωμένο, μετά την υποβολή αιτήσεων μετακίνησης των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ,

γ) πρόκειται για Τμήμα χωροθετημένο εκτός της έδρας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, που είναι στα Ιωάννινα».

Βέβαια, όταν τον Ιούλιο του 2018, η Σύγκλητος κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί του –σχεδίου τότε – Νόμου Γαβρόγλου για τη συγχώνευση του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ομόφωνα (και τότε…) έλεγε τα εξής:

«Όσον αφορά την κατάργηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα και την ίδρυση νέου Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, κρίνεται αναγκαία η ένταξη των μελών ΔΕΠ του πρώτου  στο δεύτερο, εφόσον το γνωστικό τους αντικείμενο το επιτρέπει και όχι η ένταξή τους σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». Ταυτόχρονα η σύγκλητος ζητούσε την ενίσχυση του Τμήματος με 8 ακόμα μέλη ΔΕΠ!

Πουθενά σε εκείνη την… ομόφωνη απόφαση η Σύγκλητος δεν έθετε θέμα στρατηγικού σχεδιασμού!

Αναγνώριζε από τότε ότι το Τμήμα είναι υποστελεχωμένο με μόλις 4 Μέλη ΔΕΠ και ζητούσε άλλα 8 για την απρόσκοπτη λειτουργία του! Η υποστελέχωση δεν προέκυψε ξαφνικά μετά την υποβολή αίτησης μετάθεσης από τα 3 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ, τα οποία αφού αφέθηκαν για 2 χρόνια στην ακαδημαϊκή κατάψυξη, χωρίς δυνατότητα επίβλεψης μεταπτυχιακών και διδακτορικών και άρα δημοσιεύσεων… τους διαμηνύθηκε και άκομψα ότι «το μαγαζί είναι ασύμφορο και κλείνει… ψάχτε για δουλειά»… Άλλωστε από απόφαση της Συγκλήτου εξαρτάται και η αποδοχή ή μη των αιτήσεων μετάθεσης και από απόφαση της Συγκλήτου εξαρτάται και η κατανομή θέσεων στο Τμήμα! Θέσεις που ενώ εγκρίθηκαν για το Τμήμα, η Σύγκλητος ουδέποτε κατένειμε!

Τέλος, και τότε η Σύγκλητος, γνώριζε ότι το Τμήμα είναι χωροθετημένο στην Ηγουμενίτσα… δεν μετακόμισε στην πόλη χτες! Βρίσκεται εκεί 25 χρόνια!

Πάντως και το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής της Πρέβεζας, βρίσκεται εκτός της έδρας της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών , που επίσης βρίσκεται στα Ιωάννινα! Εκείνο, μυστηριωδώς μπορεί να σταθεί μόνο του!

Αλλά αυτές τις αντιρρήσεις που προβάλει η Σύγκλητος σήμερα, τότε δεν τις εξέφρασε!

Κατά τα λοιπά για την τύχη των φοιτητών η Σύγκλητος κάνει… προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας! Για το λοιπό προσωπικό του Τμήματος… ούτε άχνα!

Ολόκληρη η… ταφόπλακα της Συγκλήτου έχει ως εξής:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην υπ. αριθμ.  1077/26-11-2019 Συνεδρία της, συζήτησε το θέμα της αναστολής λειτουργίας των νέων Τμημάτων που αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 7-11-2019.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, η Σύγκλητος αποφάσισε να επιμείνει στη λειτουργία των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα τα Ιωάννινα και του Τμήματος Τροφίμων και Διατροφής της Γεωπονικής Σχολής με έδρα την Άρτα. Προς τούτο, θα υποβάλει Μελέτη Σκοπιμότητας και Πρόγραμμα Σπουδών για αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ. Τα Τμήματα αυτά θα ενεργοποιηθούν ακαδημαϊκά, όταν η Σύγκλητος θεωρήσει ότι συντρέχουν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές συνθήκες.

Όσον αφορά την ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, το οποίο έχει ιδρυθεί με τον Νόμο 4559/2018 (ΦΕΚ 142/3-8-2018, τ. Α΄)  με έδρα την Ηγουμενίτσα, η Σύγκλητος θεωρεί ότι το Τμήμα αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του, επειδή: α) Το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας δεν υπήρχε στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ούτε έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο, β) είναι ήδη υποστελεχωμένο, μετά την υποβολή αιτήσεων μετακίνησης των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, γ) πρόκειται για Τμήμα χωροθετημένο εκτός της έδρας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, που είναι στα Ιωάννινα.

Η απόφαση της Συγκλήτου είναι ομόφωνη και λήφθηκε με βάση μόνο ακαδημαϊκά κριτήρια.  Ως εκ τούτου, δεν θα υποβληθεί Μελέτη Σκοπιμότητας προς το Υπουργείο για το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Τέλος, η Σύγκλητος θεωρεί ως μέγιστη ευθύνη τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο λειτουργεί υπό τη σκέπη του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, με βάση πρόγραμμα σπουδών τεχνολογικής κατεύθυνσης. Η Σύγκλητος προτείνει προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  τα εξής:

α) τη μετεγγραφή όλων των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, που έχουν ενταχθεί στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, σε συναφή Τμήματα άλλων ΑΕΙ της χώρας, όπως έχει ήδη υποβληθεί

ή,  εναλλακτικά,

β) τη συνέχιση της λειτουργίας του Τμήματος Διοίκησης και Επιχειρήσεων στην Ηγουμενίτσα μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του, με τη συγκρότηση προσωρινής Γ.Σ., υπό την ευθύνη της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.