Το σύμφωνο εταιρικής συνεργασίας για το έργο INNOVOIL υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης

pitoulis

Σήμερα 12/12/2011, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης, υπέγραψε το σύμφωνο εταιρικής συνεργασίας για το έργο INNOVOIL,  με τους άλλους 6 Έλληνες και Ιταλούς εταίρους του έργου.

Το έργο INNOVOIL-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ είναι εγκεκριμένο για χρηματοδότηση στο Μέτρο 1.1 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013, με συνολικό προϋπολογισμό 1.370.100€, συγχρηματοδότηση 1.027.575€ και εθνική συμμετοχή 342.525€.

Ο βασικός στόχος αυτού του έργου είναι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναβάθμιση της ποιότητας με αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και η διατήρηση και η ενίσχυση της θέσης του ελαιόλαδου στις διεθνείς αγορές, με την διασφάλιση δείκτη (σήμα ποιότητας) υψηλής ποιότητας, προς όφελος όλων των συμμετεχόντων στην παραγωγική και εμπορική διαδικασία ελαιόλαδου με υψηλές προδιαγραφές. 

Η δράση προβλέπει εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβέων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα από τους Νομούς Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Κέρκυρας σε όλες τις προβλεπόμενες φάσεις καλλιέργειας και συγκομιδής του ελαιοκάρπου, τον εκσυγχρονισμό ενός υπάρχοντος ελαιοτριβείου στην περιοχή της Πρέβεζας όπου θα οδηγηθούν επιλεκτικά διάφορες παραγωγές ελαιοκάρπου (παραγωγές με σύγχρονη και παραδοσιακή καλλιέργεια με διαφορετικές συνθέσεις εδάφους και κλιματολογικών συνθηκών), διαδικασίες παραγωγής ελαιολάδου από το σύγχρονο ελαιοτριβείο, εμφιάλωση σε “τούβλα”, προώθηση του προϊόντος στην τοπική αγορά.

Μετά το τέλος της προώθησης θα εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης των αποτελεσμάτων της νέας τυποποίησης του ελαιολάδου.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει την τεχνογνωσία των ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβέων του Νομού μας, ώστε να οδηγηθούν στην παραγωγή ελαιοκάρπου και ελαιολάδου υψηλής ποιότητας, το οποίο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ θα μπορεί να φέρει τη σήμανση “αγνό παρθένο ελαιόλαδο”.

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, θεωρεί ότι η βελτίωση, αξιοποίηση, πιστοποίηση και προβολή των προϊόντων του Νομού μας είναι αναγκαία συνθήκη για την ουσιαστική και ανταγωνιστική τόνωση της τοπικής αγροτικής οικονομίας.    

Και η  πορεία του έργου MISRAR

     Το  έργο MiSRaR – στο οποίο συμμετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας – υλοποιείται  στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC την τριετία 2010-2012 κατά την οποία οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία σε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία μετριασμού χωρικών κινδύνων/καταστροφών, όπως πλημμύρες πυρκαγιές κ.τ.λ.

   Έχουν ήδη διοργανωθεί 11 θεματικά σεμινάρια και απομένουν  άλλα  5, το καθένα από  τα οποία θα  καλύψει μια συγκεκριμένη πτυχή της αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων και θα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή τεχνικών γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, με αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

   Το τελευταίο από τα 11 πραγματοποιηθέντα έως τώρα σεμινάρια έλαβε χώρα στο  Ταλίν της Εσθονίας από 28 έως 30 Νοεμβρίου. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο οι εταίροι από έξι διαφορετικές χώρες (Ολλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία, Εσθονία, Βουλγαρία και Ελλάδα) παρουσίασαν το νομικό πλαίσιο που υπάρχει στις χώρες τους σε σχέση με τα μέτρα για την άμβλυνση κινδύνων που προκαλούνται είτε από φυσικά αίτια, είτε από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Επιπλέον, θέμα συζήτησης απετέλεσε και ο τρόπος εύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων, ενώ στα πλαίσια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε εθνικό πάρκο της Εσθονίας

   Το επόμενο σεμινάριο θα διοργανωθεί στην Ιταλία το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)