Ημερίδα Λήξης του Έργου : ”IntActPlan”

Πραγματοποιήθηκε, στην Ηγουμενίτσα – στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ANGELIKA PALLAS, στις 24 Μαρτίου 2014, η Ημερίδα Λήξης (Δράση 2.4) του έργου: «IntActPlan: Ολοκληρωμένες Δράσεις για την Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής και τη Δημιουργία Ευκαιριών Διείσδυσης σε Νέες Αγορές», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007 – 2013».

Στην Τελετή – Ημερίδα Λήξης συμμετείχαν αντιπροσωπείες των τριών εταίρων του Έργου: Επιμελητήριο Θεσπρωτίας (Επικεφαλής Εταίρος), Εμπορικό Επιμελητήριο Αυλώνας και BIC Ηπείρου, μέλη του Δ.Σ. και των αρμοδίων Επιτροπών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων ή κλαδικών οργάνων που έλαβαν μέρος σε διάφορες δράσεις του Έργου (Επιχειρηματικές Αποστολές, Εκθέσεις, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, κτλ.), η Περιφερειακή Σύμβουλος Αθ. Ιωάννου, και επιχειρηματίες – μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Χαιρετισμό απεύθυναν οι :  κ. Αλέξανδρος Πάσχος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, κ. Arben Breshani, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αυλώνας, και κα Κατερίνα Φιλίππου Διευθύντρια BIC ΗΠΕΙΡΟΥ.

Εισηγητές ήταν οι :  κα Κατερίνα Φιλίππου Διευθύντρια BIC ΗΠΕΙΡΟΥ, κα Esmeralda Isufi, Υπεύθυνη Επιμελητηρίου Αυλώνας – Παράρτημα Αγ. Σαράντα και ο Υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου και συντονιστής της εκδήλωσης κος Πέτρος Ζουμπούλης, Διοικητικός Προϊστάμενος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Το αντικείμενο της εκδήλωσης εστιάστηκε στα ακόλουθα:

·        Συνολική παρουσίαση του έργου και ο τρόπος υλοποίησής του.

·        Παρουσίαση, από τους εταίρους του έργου των υλοποιημένων δράσεων και συγκεκριμένα:

–         Τις δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας παρουσίασε ο κος Πέτρος Ζουμπούλης

–         Τις δράσεις του BIC ΗΠΕΙΡΟΥ παρουσίασε η κα Κατερίνα Φιλίππου

–         Τις δράσεις του Επιμελητηρίου Αυλώνας παρουσίασε η κα Esmeralda Isufi.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, συμμετέχοντες εκπρόσωποι επιχειρήσεων στις δράσεις του έργου, παρουσίασαν την εμπειρία και την συνολική εικόνα που αποκόμισαν από την συμμετοχή τους σε αυτό, και συγκεκριμένα:

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας κος Ιωάννης Χεκίμογλου, για την συμμετοχή εκπροσώπων τους σε όλες τις κλαδικές δράσεις εκθέσεων και Β2Β του έργου ήτοι Βρυξέλλες, Βουκουρέστι, Κίεβο, Αγ. Σαράντα.

Η κα Σοφία Γκίκα, εκπροσωπώντας τον κλάδο Αγροτικών Προϊόντων του Εξαγωγικού Τμήματος, για την συμμετοχή τους σε όλες τις κλαδικές δράσεις εκθέσεων και Β2Β του έργου ήτοι σε Βουκουρέστι, Κίεβο, Αγ. Σαράντα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καταλυμάτων Συβότων κος Χρήστος Τσόγκας, για την συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων στις κλαδικές Β2Β του έργου σε Βουκουρέστι και Τίρανα.

Ο κος Χρήστος Κολιούσης, επιχειρηματίας, για την συμμετοχή του στην Εκθεσιακή προβολή    επιχειρήσεων στους Αγ. Σαράντα.