Εναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας Εταιρικού Σχήματος του Έργου ”IntactPlan”

epimelitirioΕναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας Εταιρικού Σχήματος του Έργου “IntactPlan”: «Ολοκληρωμένες Δράσεις για την Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής και τη Δημιουργία Ευκαιριών Διείσδυσης σε Νέες Αγορές»

Πραγματοποιείται στην Ηγουμενίτσα, στις 08 Νοεμβρίου 2012, η εναρκτήρια (1η) συνάντηση εργασίας του Εταιρικού Σχήματος του Έργου: «IntActPlan: Ολοκληρωμένες Δράσεις για την Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής και τη Δημιουργία Ευκαιριών Διείσδυσης σε Νέες Αγορές», που υλοποιείται στο πλαίσιο του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος GREECEALBANIA 2007 – 2013”. Επικεφαλής Εταίρος του Έργου είναι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

Την έναρξη εργασιών της συνάντησης θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, κ. Αλέξανδρος Πάσχος. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Εμπορικού Επιμελητήριο Αυλώνας (Επικεφαλής Εταίρος Αλβανικής πλευράς) και του BIC Ηπείρου (Εταίρος 3), οι οποίοι αποτελούν, μαζί με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, το Εταιρικό Σχήμα του Έργου.

Το Έργο «IntActPlan» στοχεύει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας και εδαφικής συνοχής μέσω μιας νέας στρατηγικής για διεθνοποίηση των ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής.

Η συνάντηση εργασίας θα δώσει στους εταίρους του έργου την ευκαιρία να συστήσουν την Πιλοτική Διασυνοριακή Επιτροπή (PTC) Παρακολούθησης του Έργου και να συζητήσουν θέματα διαχειριστικά και διοικητικά.