Το ΤΕΕ Ηπείρου ενημερώθηκε από τη ΔΕΠΑ για τον ITGI

gas

gasH Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στην συνεδρίασή της της 13ης Μαρτίου 2012, με θέμα “Εξελίξεις στην κατασκευή αγωγού Φυσικού αερίου στην Ήπειρο. Νέα δεδομένα -επιπτώσεις” ενημερώθηκε από κλιμάκιο της ΔΕΠΑ ΑΕ, που αποτελούνταν απο τον κ. Κοσμά τον κ. Τυρογιάννη και τον κ. Νoδάρα.

Η έλευση φυσικού αερίου στην Ήπειρο ήταν και είναι απο τους πρωταρχικούς στόχους του ΤΕΕ Ηπείρου όπως σημειώνεται και στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την συνάντηση αυτή.

Ο σχεδιαζόμενος αγωγός ΦΑ  ITGI , που μέτοχος στο όλο πρόγραμμα είναι η ΔΕΠΑ ΑΕ, ήταν και είναι για την ¨Ηπειρο η πιο αξιόπιστη προοπτική για την τροφοδοσία της με φυσικό αέριο.

Με τον αγωγό αυτό έχει εξασφαλιστεί η τροφοδοσία της Ηπείρου με φυσικό αέριο γιατί έχει θεσμοθετηθεί η ίδρυση ΕΠΑ Ηπείρου.

Ο αγωγός έχει την υποστήριξη των Κυβερνήσεων της Ελλάδας και Ιταλίας.

Βρίσκεται μέσα στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εναλλακτική τροφοδοσία της Ευρώπης και από άλλες πηγές φυσικού αερίου.

Η ωριμότητα του έργου είναι προχωρημένη.

Συνεχίζονται τα απαραίτητα ενδιάμεσα βήματα μέχρι την ολοκλήρωση – κατασκευή του έργου.

Υπάρχουν κει εξετάζονται εναλλακτικές προτάσεις τροφοδοσίας του αγωγού με φυσικό αέριο.

Έργο απαραίτητο η έλευση φυσικού αερίου στην Ήπειρο. Είναι παράγοντας ανάπτυξης της Ηπείρου , περιφέρειας της Ευρώπης και ευκαιρία επενδύσεων που τόσο ανάγκη έχει η χώρα στη δύσκολη εποχή που ζούμε.

Την ανάγκη έλευσης φυσικού αερίου και τις ευκαιρίες ανάπτυξης της Ηπείρου που συνεπάγεται, το ΤΕΕ/ΤΗ θα επιδιώξει να κάνει γνωστές σε όλα τα επίπεδα και της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απευθυνθεί σε όλους όσους εμπλέκονται στον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων.

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες να γίνει κατανοητό ότι η τοπική κοινωνία και οι τοπικοί φορείς πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να απαιτήσουν να γίνει πραγματικότητα το έργο της έλευσης φυσικού αερίου στην Ήπειρο, έργο απαραίτητο και σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της περιοχής .