ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΠΟ ΤΗΝ «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ

Η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., στο πλαίσιο ενημέρωσης του πληθυσμού για την 2η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013, η οποία ξεκινά στις 13 Δεκεμβρίου 2012 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2013, διοργανώνει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων για όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές και τους μελετητές τους στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Στις συναντήσεις θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις που προκηρύσσονται και θα αναλυθούν τα περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την υποβολή των φακέλων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

Στα πλαίσια της παρούσας 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν επενδυτικές προτάσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών) καθώς και από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Οι τομείς στους οποίους μπορούν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια (πρόκειται για ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις) είναι η μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, ο αγροτουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση), καθώς και έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν την τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης και την ανάδειξη και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου.

Το πρόγραμμα των ενημερωτικών ημερίδων στις 2 Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

(πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι & Κοινότητες)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ

ΤΡΙΤΗ

18.12.2012

11:00 π.μ.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΙ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.12.2012

11:00 π.μ..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

(ΣΤΟΑ ΣΑΡΚΑ)

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΟΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ

20.12.2012

11:00 μ.μ.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις ημερίδες θα διανέμεται και ενημερωτικό υλικό για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Πληροφορίες, το υλικό ενημέρωσης και ο φάκελος επενδυτή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα διανέμονται δωρεάν από τα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», Πλατεία Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου (Διοικητήριο) Ιωάννινα, τηλ. 26510-36686 & 26510-83087 (υπεύθυνοι: κος Μώκος Ηλίας & κα Καρακώστα Κατερίνα) και θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.epirussa.gr.