Δεύτερη συνάντηση για το «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ημερολόγιο»

Στο Fehmarn της Γερμανίας  πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Πολιτισμός» με τίτλο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ημερολόγιο- European Rural Almanac»

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων από την Ισπανία, τη Γαλλία,  και τη Γερμανία. Από  Ελληνικής πλευράς συμμετείχε η Περιφέρεια της Ηπείρου με τους Παντελή Κολόκα  Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου σε θέματα Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, Σοφία Τριάντου επιστημονική υπεύθυνη του έργου,  Ελένη Παγκρατίου τεχνικό Σύμβουλο του προγράμματος, και  Μαρία Τσουμάνη ερευνήτρια.  Στη συνάντηση και στο πρόγραμμα αναφέρθηκε σε σημερινές του δηλώσεις ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Κολόκας, ο οποίος ανέφερε ότι η συνάντηση είχε ως σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, όπου και επιβεβαιώθηκε η καλή πορεία των ενεργειών όλων των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί, να διερευνήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και να αναδείξει αξίες και συνήθειες, (όπως π.χ. η φροντίδα και ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, οι έννοιες της απλότητας και της οικονομίας, η αποφυγή στην καθημερινή ζωή του καταναλωτισμού), οι οποίες θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμες στη σύγχρονη ζωή.  

Στην Ήπειρο το πρόγραμμα απευθύνεται  σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και το πεδίο διερεύνησης, το οποίο θα είναι το σημείο εκκίνησης, είναι ο παραδοσιακός τρόπος πρόβλεψης του καιρού.

Ήδη η Περιφέρεια είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη συνεργασία της με την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα παιδιά θα παρουσιάσουν  την εργασία τους,  τον ερχόμενο Ιούνιο στο CultRural Φεστιβάλ  που θα πραγματοποιηθεί  σε περιοχή της Π.Ε. Ιωαννίνων, με την συμμετοχή καλλιτεχνών και από τις υπόλοιπες  χώρες.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, μέσα από ένα μακροχρόνιο δίκτυο συνεργασίας, το οποίο θα επιτρέψει την επικοινωνία ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από την πρώην Ν.Α. Ιωαννίνων και πρόθεση της Περιφέρειας είναι να το επεκτείνει και στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες. Η διάρκειά του  είναι  από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2012.