Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου για την «Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων» από το Ο.Ε.Ε.

Το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια στην Ηγουμενίτσα στις 12 και 13 Δεκεμβρίου και στα Ιωάννινα στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, με θέμα: «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ν.4469/17) ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒHΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ». Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Ηλίας Γ. Κουρεμένος, οικονομολόγος – ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, διαχειριστής αφερεγγυότητας.

Ώρες και χώρος διεξαγωγής:

 • ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 16:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. – Ξενοδοχείο Νέα Σελεύκεια
 • ΙΩΑΝΝΙΝΑ 16:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. – Ξενοδοχείο GRAND SERAI

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (N. 4469/2017)

 • Ποια φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να ωφεληθούν από τον Νόμο 4469/2017;
 • Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν;
 • Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο Νόμο;
 • Ποια είναι η διαδικασία και το περιεχόμενο της αίτησης για υπαγωγή στον Νόμο;
 • Ποιοι αποφασίζουν για την αποδοχή της αίτησης και την έναρξη της διαδικασίας;
 • Ποιο είναι το περιεχόμενο της μελέτης βιωσιμότητας;
 • Ποια είναι η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών;
 • Πόσο ελεύθερη είναι η διαμόρφωση της συμφωνίας ρύθμισης των οφειλών; Υπάρχουν και αν ναι, ποιες είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την υπογραφή συμφωνίας ρύθμισης;
 • Υπάρχουν άλλοι – πλην των οφειλέτη και πιστωτών – εμπλεκόμενοι στη διαπραγμάτευση και ποιος είναι ο ρόλος τους;
 • Ποιοί αποφασίζουν για την συμφωνία ρύθμισης των οφειλών;
 • Χρειάζεται επικύρωση της συμφωνίας από δικαστήριο και αν ναι πως γίνεται αυτή;
 • Πως αποδεσμεύεται ο οφειλέτης από τυχόν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον του;
 • Ποιες είναι οι συνέπειες από την υπαγωγή στο Νόμο, τυχόν συμφωνία ρύθμισης οφειλών, τυχόν αποτυχία ρύθμισης οφειλών;
 • Τι ισχύει όταν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία;
 • Ποια είναι η φορολογική αντιμετώπιση της τυχόν διαγραφής χρεών;
 • Ποια είναι τα οφέλη και το κόστος της υπαγωγής στο Νόμο;

Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Ν. 3898/2010):

 • Τι είναι αυτός ο θεσμός;
 • Ποιους αφορά;
 • Πως γίνεται;
 • Ποιες είναι οι ωφέλειες και το κόστος της εφαρμογής της διαμεσολάβησης στον επιχειρηματικό κόσμο και στη ζωή του καθενός;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της αίτησης. Οι Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου (ΣΤΟΑ ΣΑΡΚΑ,Ν. ΖΕΡΒΑ 28-30), από τις 17-11-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 26510.70400.