Ημερίδα: «Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών»

15μελής επιστημονική ομάδα, από το μεταπτυχιακό τμήμα του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με επικεφαλής τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. Κ. Δημήτρη Καλιαμπάκο διοργάνωσε ,στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών, επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών».

Στην διάρκεια της εν λόγω ημερίδας που σημειωτέων παρουσιάστηκαν 14 έρευνες – μελέτες , που πραγματοποιήθηκαν από αντίστοιχους επιστημονικούς ομιλητές, του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής έρευνας.
Οι θεματικές των Μελετών – Ερευνών που αναπτύχθηκαν είναι οι ακόλουθες:
1. Όνειρα και προσδοκίες της νέας γενιάς του Δήμου Φιλιατών
2. Προοπτικές ανάπτυξης του γεωργικού τομέα της περιοχής της Σκάλας Φιλιατών
3. Σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων του ποταμού Καλαμά.
4. Μεταποίηση μανταρινιών
5. Προώθηση αρωματικών φυτών στην Μουργκάνα. Μια νέα προσέγγιση
6. Διερεύνηση της δυνατότητας ίδρυσης εμφιαλωτηρίου νερού στις πηγές της Λαγκάβιτσας
7. Το μονοπάτι της Βούβας
8. Διασυνοριακές διαδρομές ιστορίας & πολιτισμού με επίκεντρο το Δήμο Φιλιατών
9. Θρησκευτικός τουρισμός Πλαισίου
10. Χωρικές ανισότητες στο Δήμο Φιλιατών: Ανάλυση και Διαχείριση
11. Μετανάστες ποιότητας ζωής. Ένα σύγχρονο μονοπάτι ανάπτυξης για τους οικισμούς της Μουργκάνας
12. Ένα καινοτόμο διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για το Δήμο Φιλιατών.
13. Φορητή Τεχνολογία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Συμμετοχικό Σχεδιασμό του Δήμου
14. Οι ενεργειακές κοινότητες ως όχημα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας

Στο διάλογο που ακολούθησε απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις των παρευρισκόμενων και ο επικεφαλής Καθηγητής Κ.Δ. Καλιαμπάκος αφού ευχαρίστησε για την συμμετοχή και το ενδιαφέρον που επέδειξαν όλοι οι παρευρισκόμενοι τους τόνισε το διαρκές ενδιαφέρον Του Ε.Μ.Π. για την ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ της Ηπείρου και την δυνατότητα του ιδρύματος να στηρίξει το δήμο Φιλιατών όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Φιλιατών κ. Σπυρίδων Παππάς ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους και ιδιαίτερα την Διεπιστημονική ομάδα του Ε.Μ.Π. που προσέφερε με τις εργασίες της μια επιστημονική βάση δεδομένων την οποία ο Δήμος Φιλιατών θα την αξιοποιήσει ως όχημα για την στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής μας στην επόμενη δεκαετία.