Συνάντηση παραγωγικών φορέων για το «Ηπειρωτικό Καλάθι»

perifereia

Με την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη, Αρμόδιου για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασιλείου Ψαθά, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Ιωάννινα,   συνάντηση  παραγωγικών φορέων της Π. Ε. Ιωαννίνων, με αντικείμενο το «Καλάθι των  Ηπειρωτικών Προϊόντων».  Έχουν προηγηθεί  αντίστοιχες  συναντήσεις σε Θεσπρωτία – Πρέβεζα, ενώ ο κύκλος κλείνει  την Παρασκευή στην Άρτα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης δήλωσε μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων και με βάση τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου θα συγκροτήσουμε  και εμείς το καλάθι των Ηπειρωτικών Προϊόντων. Σε πρώτη φάση γίνεται μια μελέτη και κατόπιν θα δούμε τις υπόλοιπες δράσεις που θα αναπτύξουμε είτε αυτόνομα, είτε κοινά με τις υπηρεσίες και  σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχει ένας ενδεικτικός κατάλογος από το Υπουργείο και εμείς, μέσα από τις συναντήσεις, ερχόμαστε να καλύψουμε  κάποια κενά που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο συμπεριλαμβάνοντας περισσότερα προϊόντα.   Υπάρχει  Επιτροπή Παρακολούθησης που έχει συγκροτηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς και ομάδες εργασίας που εργάζονται στις κατά τόπους Π.Ε. ,  οι οποίες στη συνέχεια  θα προχωρήσουν στη  συγκρότηση του τελικού “καλαθιού”».

Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης και στους παράλληλους στόχους  που επιδιώκει η Περιφέρεια,   υπογραμμίζοντας: 

«Εμείς καλούμαστε πέρα από την υποχρέωσή  μας που προκύπτει από τη συνεργασία με το Υπουργείο, να προχωρήσουμε και κάποια ζητήματα που  αφορούν την Περιφέρειά μας. Πρόκειται για βασικές αρχές που έχουμε θέσει  για τον πρωτογενή τομέα και σχετίζονται:

  • Με την πιστοποίηση  ορισμένων  προϊόντων ανά Ενότητα που θα αξιολογηθούν και  θα επιλεγούν για την προώθησή τους.
  • Με την πιθανή μελλοντική σύσταση φορέα για την πιστοποίηση των Ηπειρωτικών Προϊόντων
  • Με την προστασία του Περιβάλλοντος.
  • Με τη δημιουργία δομών, εντός των υπηρεσιών, για την στήριξη και πληροφόρηση των πολιτών
  • Με την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων».

Καταλήγοντας ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Ψαθάς, είπε ότι στη συνάντηση έγινε γόνιμος διάλογος και κατατέθηκαν αξιόλογες προτάσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν στη συνέχεια.