ΚΠΕ Φιλιατών: Ημερίδα με τίτλο «Άνθρωπος-Κλίμα-Περιβάλλον» στις 8 Απριλίου 2016

Το ΚΠΕ Φιλιατών διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Άνθρωπος-Κλίμα-Περιβάλλον» σε συνεργασία με το Δήμο Σουλίου, τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Παραμυθιάς και σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του έργου “Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία” στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας,Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου (Α.Π. Κ1/200789/10.12.2014 καιΑ.Π. Κ1/164742/16.10.2015 Αποφάσεις Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 στην Παραμυθιά στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Καρκαμίσι» και ώρες 19:00 – 21:00.

• Αριθμός συμμετεχόντων: 50

• Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο περιβάλλον, στη διαμόρφωση του κλίματος και στην ποιότητα ζωής.