Νέες εντάξεις έργων στο πρόγραμμα της «Νέας Γνώσης»

Από τον Περιφερειάρχη κ. Αλ. Καχριμάνη υπεγράφησαν οι αποφάσεις ένταξης πέντε ακόμη έργων του 3ου Κύκλου του προγράμματος «Νέα Γνώση». Πρόκειται για τα εξής:

–         «Ολοκληρωμένο Κέντρο Προγεννητικής και Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης κληρονομούμενων νοσημάτων υψηλού κινδύνου στη Δυτική Ελλάδα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 150.000 ευρώ,

–         «Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για τη θεραπεία νεοπλασιών», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 150.000 ευρώ,

–         «Μέτρηση Κολλαγόνου σε βιοψίες ήπατος ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C προ έναρξης θεραπείας. Διερεύνηση συσχέτισης με παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση (SVR). Ανάπτυξη νέου λογισμικού προγράμματος μέτρηση κολλαγόνου», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 150.000 ευρώ,

–         «Πρωτοποριακό σύστημα υποστήριξης απόφασης για διάγνωση και θεραπεία σε ασθενείς με ΙΦΠΕ, με εστίαση στον πληθυσμό της ΒΔ Ελλάδας», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 150.000 ευρώ,

–         «Παρακολούθηση θεραπευτικών επιπέδων αντιψυχωτικών και αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στο αίμα ψυχιατρικών ασθενών και συσχέτιση τους με παράγοντες της νόσου», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 150.000 ευρώ.

Τελικός δικαιούχος των έργων είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.