Η πρόταση της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» στη χθεσινή ψηφοφορία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη»

avrioΗ πρόταση της παράταξης για τη γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη στην ψηφοφορία του Περιφερειακού Συμβουλίου (10-9-2012)

  1. Ακύρωση του διαγωνισμού πώλησης και ιδιωτικοποίησης της βιομηχανίας
  2. Συγκρότηση ενός πρωτοβάθμιου πανηπειρωτικού συνεταιριστικού σχήματος από τους παραγωγούς / εισκομιστές γάλακτος στη βιομηχανία
  3.  Μεταβίβαση στο σχήμα αυτό των μετοχών της Αγροτικής Τράπεζας (67,7 % της Δωδώνης) στην ονομαστική τους αξία
  4. Λειτουργία της βιομηχανίας με αυτοδιαχειριστικά χαρακτηριστικά, ανώτατο όργανο τη γενική συνέλευση των μελών και συμμετοχή των εργαζομένων, διακριτούς ρόλους εκλεγμένης διοίκησης και μάνατζμεντ και αξιόπιστους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

                                                            Γιάννης Παπαδημητρίου

Περιφερειακός Σύμβουλος