Δράσεις για την τόνωση της τοπικής οικονομίας με την πρωτοβουλία «Epirus Friendly-Ψωνίζουμε φθηνά-Βγαίνουμε φθηνά»

Στην ενίσχυση της ρευστότητας στις τοπικές αγορές της Ηπείρου στοχεύει η πρωτοβουλία «Epirus Friendly-Ψωνίζουμε φθηνά-Βγαίνουμε φθηνά», που αναλαμβάνουν από κοινού η Περιφέρεια με επαγγελματικούς φορείς της Ηπείρου (Επιμελητήρια, Εμπορικούς Συλλόγους και φορείς της αυτοδιοίκησης).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια και τους επαγγελματικούς φορείς της Π.Ε. Ιωαννίνων τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου η Ο.Ε.Β.Ε. Ιωαννίνων και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων θα προβούν στην ανακοίνωση της επίσημης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των μελών τους για συμμετοχή στην πρωτοβουλία, με προθεσμία μίας εβδομάδας. 

Με το πέρας αυτής της διαδικασίας, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Ο.Ε.Β.Ε. Ιωαννίνων, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Εμπορικός Σύλλογος θα ανακοινώσουν τις κοινές δράσεις που θα αναπτυχθούν για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Ανάλογες δράσεις, για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Epirus Friendly-Ψωνίζουμε φθηνά-Βγαίνουμε φθηνά», θα αναπτυχθούν και στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου με τη συμμετοχή των αντίστοιχων επαγγελματικών φορέων.