Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ»

Διοργανώνεται από το ΚΠΕ Φιλιατών στα πλαίσια της ίδρυσης και οργάνωσης του εθνικού θεματικού δικτύου: «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 14 – 16 Δεκεμβρίου 2012 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Φιλιατών στους ΦΙΛΙΑΤΕΣ και στο ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ στη ΒΡΥΣΈΛΛΑ και σε εξωτερικά πεδία δράσεων, απευθύνεται στα μέλη του δικτύου.

Την Παρασκευή 14-12-2012 οι εισηγήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου Φιλιατών θα είναι ανοικτές προς το κοινό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 14/12/12

16:30 – 17:00 Εγγραφή – Παραλαβή φακέλου

17:00 – 17:15 Χαιρετισμοί

17:15 – 17:45 Νικολάου Μάρκος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. ΦΙΛΙΑΤΩΝ «Δράσεις και λειτουργία του ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

17:45 – 18:15 Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος , Μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: «υδροκίνηση»

18:15 – 19:30 Βασίλης Κασκάνης Αρχιτέκτονας MSc Υπηρεσία νεωτέρων μνημείων. «Οι Υδρόμυλοι στην Ήπειρο»

19:30 – 19:45 Διάλειμμα

19:45 – 20:15

20:15 – 21:00 Βασίλης Νιτσιάκος Καθηγητής Φιλ.σχολ. Κοινωνικής Λαογραφίας «Το Νερό στον Λαϊκό Πολιτισμό »

Μιχάλης Αράπογλου Αρχιτέκτονας D.P.L.G. δρ. Ανθρωπογεωγραφίας «Ανθρωπογεωγραφική προσέγγιση ενός Ηπειρώτικου νερόμυλου του 19ου αι.»

21:00 – 21:30 Συζήτηση

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  με θέμα  «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ»

 

Διοργανώνεται στα πλαίσια της ίδρυσης και οργάνωσης του εθνικού θεματικού δικτύου:  «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ»

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 14 – 16 Δεκεμβρίου 2012 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Φιλιατών στους ΦΙΛΙΑΤΕΣ και στο ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ στη ΒΡΥΣΈΛΛΑ και σε εξωτερικά πεδία δράσεων, απευθύνεται στα μέλη του δικτύου.

Την Παρασκευή 14-12-2012 οι εισηγήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου Φιλιατών θα είναι ανοικτές προς το κοινό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Παρασκευή, 14/12/12

16:30 – 17:00

Εγγραφή – Παραλαβή φακέλου

17:00 – 17:15

Χαιρετισμοί

17:15 – 17:45

Νικολάου Μάρκος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. ΦΙΛΙΑΤΩΝ «Δράσεις και λειτουργία του ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

17:45 – 18:15

Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος , Μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: «υδροκίνηση»

18:15 – 19:30

Βασίλης  Κασκάνης Αρχιτέκτονας MSc Υπηρεσία νεωτέρων μνημείων. «Οι Υδρόμυλοι στην Ήπειρο»

19:30 – 19:45

Διάλειμμα

19:45 – 20:15

 

20:15 – 21:00 

Βασίλης  Νιτσιάκος Καθηγητής Φιλ.σχολ. Κοινωνικής Λαογραφίας «Το Νερό στον Λαϊκό Πολιτισμό »

Μιχάλης Αράπογλου  Αρχιτέκτονας  D.P.L.G. δρ. Ανθρωπογεωγραφίας «Ανθρωπογεωγραφική προσέγγιση ενός Ηπειρώτικου νερόμυλου του 19ου αι.»

21:00 – 21:30  

Συζήτηση