”Απεριόριστες Δυνατότητες” από το Δήμο Ηγουμενίτσας και τη Microsoft

Microsoft

MicrosoftΟ Δήμος Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Απεριόριστες Δυνατότητες» (Unlimited Potential) της Microsoft, διοργανώνει κύκλους εκμάθησης και πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύμφωνα με το πρότυπο ECDL.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Άνεργους/ες και μακροχρόνια άνεργους/άνεργες, με προτεραιότητα σε άνεργες γυναίκες που ταυτόχρονα είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών ή μητέρες πολύτεκνων οικογενειών
• Μετανάστες, Πρόσφυγες, Αιτούντες άσυλο

Στόχος του προγράμματος είναι ν’ αποκτήσουν οι επωφελούμενοι δεξιότητες που θα ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και θα συμβάλουν στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα από τα παραπάνω τμήματα παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής και να την καταθέσουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΕΔΕΠ, Κοραή 3, ΤΚ 10564, Αθήνα υπόψη κου Μ.Λαμπόβα ή στο Δήμο Ηγουμενίτσας, υπόψη κ. Κώτσια Ιφιγένειας ( 2ος όροφος).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Άνεργοι/ες και μακροχρόνια Άνεργοι/ες
1. Φωτογραφία
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ή βεβαίωση κατοικίας από οικείο δημοτικό διαμέρισμα)
4. Η πολυτεκνία βεβαιώνεται από φωτοτυπία ληξιαρχικής πράξης γέννησης των παιδιών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή από φωτοτυπία του διαβατηρίου γι’ αυτά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό.
5. Η μονογονεϊκότητα βεβαιώνεται είτε από απόφαση διαζυγίου (φωτοτυπία), είτε ληξιαρχική πράξη θανάτου (φωτοτυπία), είτε υπεύθυνη δήλωση για τις περιπτώσεις διάστασης ή εγκατάλειψης.
6. Η ανεργία ή η μακροχρόνια ανεργία βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ με την κάρτα ανεργίας (φωτοτυπία).

Μετανάστες
1. Φωτογραφία
2. Φωτοτυπία των στοιχείων διαβατηρίου σε ισχύ, ή της άδειας παραμονής, ή της βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής ή του δελτίου ταυτότητας αιτούντος άσυλο (ροζ κάρτα) ή υπηρεσιακού σημειώματος του δελτίου ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα.
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ή βεβαίωση κατοικίας από οικείο δημοτικό διαμέρισμα)
4. Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου ή / και πιστοποίηση).

Περισσότερες Πληροφορίες :
Δήμος Ηγουμενίτσας – Κώτσια Ιφιγένεια Τηλ: 2665 361 212
ΕΔΞΠ/HEPIS: κος Μανώλης Λαμπόβας, Τηλ.: 210-3729161