Απολύθηκε Έλληνας διπλωμάτης στο Αργυρόκαστρo για παράνομες βίζες!!!

Το μεγάλο φαγοπότι με τις βίζες που είχε στηθεί στο ελληνικό προξενείο του Αργυροκάστρου και λειτούργησε την προηγούμενη δεκαετία αποκαλύφθηκε με το πιο επίσημο τρόπο. Και ο επίσημος τρόπος είναι η οριστική απόλυση Έλληνα διπλωμάτη, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έκδοση εγγράφων για την είσοδο στην Ελλάδα Αλβανών υπηκόων, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία ήταν γυναίκες νεαρής ηλικίας.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε με ένα απόρρητο τηλεγράφημα του Γενικού Προξενείο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο προς το υπουργείο Εξωτερικών τον Φεβρουάριο του 2009.

Το τηλεγράφημα έγραφε ότι σε παρακείμενη του κεντρικού κτιρίου του Προξενείου αποθήκη βρέθηκαν τυχαία έξι πακέτα που περιείχαν 763 αιτήσεις με συνημμένα δικαιολογητικά για την χορήγηση θεωρήσεων Σένγκεν της διετίας 2006-2007.

Από τις 763 αυτές αιτήσεις, οι 681 αφορούσαν άτομα εκτός της περιοχής της δικαιοδοσίας του επίμαχου Προξενείου και στην πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες νεαρής ηλικίας.

Κατόπιν αυτού διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και για το σκοπό αυτό μετέβη στο Αργυρόκαστρο Πρέσβης.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε σωρεία παρατυπιών, όπως είναι ότι πολλές αιτήσεις χορήγησης βεβαιώσεων εισόδου Σένγκεν:

1) Δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία και δεν έφεραν την σφραγίδα με την ένδειξη «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ»,
2) Αιτήσεις συνοδευόντουσαν από πλαστά και ελλιπή δικαιολογητικά,
3) Βρέθηκαν αιτήσεις ανυπόγραφες και χωρίς να υπάρχουν συνημμένες φωτογραφίες των αιτούντων,
4) Βρέθηκαν υπεύθυνες δηλώσεις πρόσκλησης από την Ελλάδα, επικυρωμένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν πλαστές, γιατί είχαν γίνει από δύο γυναίκες φερόμενες ως αστυνομικούς, από τις οποίες η μία ουδέποτε υπηρέτησε στο εν λόγω Αστυνομικό Τμήμα και η δεύτερη δεν είχε καν την ιδιότητα του αστυνομικού,
5) Βρέθηκαν δηλώσεις από ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων χωρίς να φέρουν το όνομα του υπογράφοντος υπαλλήλου και
6) Σε αιτήσεις είχαν κολληθεί ένσημα εμφανώς αφαιρούμενα από άλλες αιτήσεις και επικολλημένα με συρραπτικό.

Κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως 2008, ο επίμαχος γραμματέας χειρίστηκε επισήμως 544 αιτήσεις που έφεραν την υπογραφή του, οι οποίες είτε είχαν προφανείς ελλείψεις είτε είχαν εμφανώς πλαστά δικαιολογητικά.

Ακόμη, αποκαλύφθηκε ότι ο αριθμός των θεωρήσεων εισόδου στην χώρα μας ήταν αυξημένος την διετία 2006-2008, ενώ μόλις έφυγε ο επίμαχος προξενικός υπάλληλος ο αριθμός άρχισε να μειώνεται αισθητά.

Επίσης, από τις μαρτυρικές καταθέσεις προέκυψε ότι ο επίμαχος γραμματέας διέμενε συχνά σε πολυτελές ξενοδοχείο των Ιωαννίνων για διάστημα πάνω από μήνα, προέβαινε σε αλόγιστες σπατάλες σε κέντρα διασκεδάσεως, αγόραζε πολυτελή αντικείμενα, κ.λπ.

Η Αλβανίδα οικιακή βοηθός στην κατάθεση της ανέφερε ότι όσο διάστημα υπηρετούσε ο επίμαχος υπάλληλος στο Προξενείο έβλεπε κάθε Δευτέρα πάνω στο γραφείο αλβανικά διαβατήρια είτε μέσα σε εφημερίδες είτε μέσα σε πλαστικές σακούλες.

Στο συμπέρασμα του πορίσματος της ΕΔΕ υπογραμμίζεται, μεταξύ των άλλων, ότι δεν υπήρχε αμφιβολία ότι από το Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου χορηγούντο παράνομες θεωρήσεις, με ανύπαρκτα, πλαστά ή ελλιπή δικαιολογητικά, που όμως δεν μπορεί να υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός τους.

Πάντως, η μεθόδευση της χορήγησής τους προσφέρεται για «σκέψεις περί χρηματισμού», σημειώνεται στην ΕΔΕ.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι πράγματι χορηγούσε θεωρήσεις εισόδου με πλαστά δικαιολογητικά, όμως κατόπιν «παρεμβάσεων». Δηλαδή, «επιμόνων πιέσεων σημαινόντων προσώπων». Ο ισχυρισμός όμως αυτός δεν επιβεβαιώθηκε κατά την διενέργεια της ΕΔΕ, σημειώνεται στην δικαστική απόφαση.

Τελικά, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του υπουργείου Εξωτερικών επιβλήθηκε στον επίμαχο υπάλληλο η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης για τα παραπτώματα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ποινικούς νόμους, της αμέλειας και της ατελούς εκπλήρωσης καθήκοντος, καθώς και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός και εκτός υπηρεσίας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Γ΄ Τμήματος απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς του γραμματέα του Προξενείου της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο και επικύρωσαν την πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης.

πηγή: epiruspost.gr