Επιστολή Περιφερειάρχη για τo Αρδευτικό της πεδιάδας της Άρτας

kaxrim

Την παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου να αποτραπεί το ορατό ενδεχόμενο διακοπής των εργασιών και διάλυσης της εργολαβίας  για τα Εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας της Άρτας, ζητά με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, ο ανάδοχος έχει εγκατασταθεί στις αρχές του 2007 και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2012. Στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης υπογραμμίζει μεταξύ άλλων και τα εξής:

 «Το έργο (ύστερα από πρόσκληση των αγροτών – Τ.Ο.Ε.Β.), επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας (Β.Ψαθάς), συνοδευόμενος από κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων, και σε συνάντηση που υπήρξε με εκπροσώπους της αναδόχου Εταιρίας, ενημερώθηκε ότι εντός του Απριλίου πρόκειται να διακοπούν εκ νέου οι εργασίες, εξαιτίας της καθυστέρησης που παρατηρείται στην εξόφληση αρκετών λογαριασμών που έχουν υποβληθεί αρμοδίως. Υπάρχει μάλιστα ορατό το ενδεχόμενο, αν η κατάσταση αυτή, να γίνει διάλυση της εργολαβίας με ο, τι αυτό συνεπάγεται. Επισημαίνουμε δε ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το μισό του φυσικού αντικειμένου και αν διαλυθεί η εργολαβία, οι εργασίες που μέχρι σήμερα κατασκευάστηκαν θα καταστούν άχρηστες». 

Καταλήγοντας ο Περιφερειάρχης, τονίζει ότι οι προδιαγραφόμενες εξελίξεις προκαλούν την έντονη ανησυχία των αγροτών της Άρτας, που  δικαιολογημένα ζητούν την ολοκλήρωση του έργου μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί, στη  χειρότερη δε περίπτωση – και ενόψει της αρδευτικής περιόδου –  να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου να συνδεθεί τμήμα της κύριας αρδευτικής διώρυγας μέχρι τη θέση Ιμαρέτ και να αποκατασταθεί η ροή στο υφιστάμενο δίκτυο για την άρδευση της πεδιάδας