Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται το Έργο APC

olig_logo

Σεolig_logo τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται το Έργο APC (ADRIATIC PORT COMMUNITY) που υλοποιεί ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας στα πλαίσια του Προγράμματος IPA ADRIATIC.

Η πρόοδος των δράσεων του Έργου συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 24 Ιανουαρίου στην Κέρκυρα, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εταίρων του Έργου.

Συγκεκριμένα, την ΟΛΗΓ Α.Ε. εκπροσώπησε ο Πρόεδρός της και Δ/νων Σύμβουλος, κ. Τζοβάρας, ο Διευθυντής Ανάπτυξης της ΟΛΗΓ ΑΕ και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου κ. Γκρίνιας Κωνσταντίνος, στελεχιακό δυναμικό του Οργανισμού και οι ανάδοχοι υλοποίησης, ενώ στελέχη και επιστημονικό προσωπικό εκπροσώπησαν δυναμικά το ΤΕΙ Ηπείρου, τις Λιμενικές Αρχές της Βενετίας και του Ploce της Κροατίας και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Στα πλαίσια του Έργου, τα 3 λιμάνια αναπτύσσουν λιμενικές εφαρμογές πληροφορικής που αφενός θα επιτρέπουν στους ίδιους τους Οργανισμούς να ανταλλάσσουν πληροφορίες, αφετέρου θα προσφέρουν προς τους χρήστες των λιμενικών υπηρεσιών (Λιμεναρχείο, Τελωνείο, εκτελωνιστές, ναυτιλιακούς πράκτορες, εταιρίες logistics, οδηγούς κλπ.) τη δυνατότητα να απλοποιήσουν τις διαδικασίες ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ τους αλλά και με το λιμάνι, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσα από μια ενιαία διαδικτυακή (web) εφαρμογή.

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας έχουν ήδη παραδοθεί οι 3 από τις 5 απαιτούμενες εφαρμογές πληροφορικής και μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου αναμένεται το Έργο να είναι λειτουργικό, ώστε να ξεκινήσει η εκπαίδευση της λιμενικής κοινότητας και να γίνουν οι απαιτούμενες προσαρμογές σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των χρηστών. Στόχος είναι μετά την ολοκλήρωση του, που προσδιορίζεται στα τέλη Ιουνίου, να παραδοθεί προς χρήση στη λιμενική κοινότητα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του διαχειριστικού κόστους των λιμενικών συναλλαγών.

Την επιστημονική επίβλεψη του Έργου έχουν το ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο σχεδιάζει και αναπτύσσει το “κοινό παράθυρο” επικοινωνίας των εταίρων, και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που συνδράμει επιστημονικά τα λιμάνια με την παροχή τεχνογνωσίας και προδιαγραφών.