Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Παρουσίαση του προγράμματος JointWaterS

programma-JontWaterS-Ellada-AlbaniaΗ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας/ Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου στα πλαίσια του Έργου “JointWaterS” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG «IPA ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013» , σας προσκαλεί στην απολογιστική συνάντηση εργασίας με θέμα:

“ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων-Αποτίμηση του Έργου Διασυνοριακής Συνεργασίας JointWaterS

που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο “ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη) στις 22.12.2014 (Δευτέρα) και ώρα έναρξης 11:00 π.μ.

Στόχος της εκδήλωσης είναι:

  1. Να διαδοθούν τα αποτελέσματα των δράσεων που αναλήφθηκαν στην Ελλάδα και την Αλβανία στα πλαίσια του έργου JointWaterS.
  2. Να παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές του έργου και η ειδικότερη συμβολή του στη βιώσιμη διαχείριση του διασυνοριακού ποταμού Αώου/Vjosa.
  3. Να ενημερωθεί το ενδιαφερόμενο κοινό αναφορικά με τις τεχνικές απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EC σχετικά με την εφαρμογή διασυνοριακών προγραμμάτων παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων.
  4. Να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές ανταλλαγής τεχνογνωσίας ανάμεσα στις δυο χώρες αναφορικά με την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης σύμφωνα με την Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EC.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν με παρουσιάσεις-εισηγήσεις εκπρόσωποι των εταίρων του έργου και από τις δυο χώρες καθώς και επιστήμονες διεθνούς κύρους.