Στην Ηγουμενίτσα η PGS για τις σεισμικές έρευνες

PGSΣτην Ηγουμενίτσα αναμένεται εντός των ημερών το πλοίο της νορβηγικής εταιρείας PGS, το οποίο θα πραγματοποιήσει τις σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο Πέλαγος από τις 15 Νοεμβρίου.

Η σχετική σύμβαση ανάθεσης των σεισμικών ερευνών μεταξύ Δημοσίου και PGS υπεφράφη τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου

Το ελληνικό δημόσιο δεν θα έχει καμιά οικονομική συμμετοχή ούτε στο κόστος των σεισμικών ερευνών ούτε στα ενδεχόμενα έσοδα που θα προκύψουν από ενδεχόμενη πώληση των δεδομένων.

Πάνω στο πλοίο της PGS θα υπάρχει μόνιμα εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, θα εκπαιδευθούν για τρεις μήνες δύο Έλληνες επιστήμονες, ενώ η PGS συμφώνησε να εκπονήσει και σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Επίσης, πάνω στο πλοίο θα επιβαίνουν και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα τόσο για την αλιεία, όσο και για θαλάσσια κήτη.