Προγράμματα για τον υδάτινο πλούτο της Βορειοδυτικής Ελλάδας

foto-geniki-grammateas-apokentromenis-dioikisis

foto-geniki-grammateas-apokentromenis-dioikisis«Στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης και κατ’ επέκταση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί η βελτίωση, παρακολούθηση και διασφάλιση της ορθής και βιώσιμης διαχείρισης του υδάτινου πλούτου», με τα παραπάνω λόγια η Γενική Γραμματέας Βίκυ Ευταξά παρουσίασε τις δράσεις στις οποίες συμμετέχει η Διεύθυνση υδάτων Ηπείρου σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο διευρωπαϊκών-συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

Μια ημερίδα για την ποιότητα του πόσιμου νερού στάθηκε η αφορμή

Αφορμή στάθηκε, η διοργάνωση ημερίδας με θέμα «χωρικός σχεδιασμός-Διαχείριση υδάτινων πόρων» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ΤΟ SAFEGUARDING DRINKING WATER» εν συντομία, «Waterguard», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, στο οποίο συμμετέχει η Διεύθυνση υδάτων Ηπείρου με επικεφαλής εταίρο το Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, την Επαρχία του Taranto και τον Δήμο Gallipoli.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι συμβατά με τα διαχειριστικά σχέδια

«Τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούμε προηγήθηκαν και είναι συμβατά τόσο με τα υφιστάμενα Διαχειριστικά Σχέδια για τις λεκάνες απορροής των υδατικών διαμερισμάτων Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, όσο και με τα προγράμματα μέτρων των μελετών αυτών, ανέφερε η Γενική Γραμματέας, γιατί προωθούν μια σειρά δράσεων που θα επιφέρουν:

 • Αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων καλής ποιότητας νερού (επιφανειακών και υπόγειων υδάτων)
 • Προστασία της βιοποικιλότητας
 • Ενίσχυση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
 • Μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στα οικοσυστήματα και κατ’ επέκταση στην υγεία των πολιτών.

Ειδική αναφορά στον Υπουργό ΥΠΕΚΑ

Στο σημείο αυτό, η κα Ευταξά έκανε ειδική αναφορά στην υπογραφή από τον Υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, της ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) της Πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Ιωαννιτών για την Προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας». «Η υπογραφή αποτελεί σημαντική εξέλιξη καθώς καθορίζει τους περιβαλλοντικούς όρους του δικτύου αποχέτευσης και ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση σημαντικών έργων στο λεκανοπέδιο που θα συμβάλουν στην προστασία του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας», σχολίασε χαρακτηριστικά.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Γενική Γραμματέας Βίκυ Ευταξά στη συνέχεια μαζί με το Διευθυντή υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σεραφείμ Τσιπέλη, περιέγραψαν το αντικείμενο και τους στόχους των προγραμμάτων.  

Το Waterguard ελέγχει την ποιότητα και την ποσότητα του πόσιμου νερού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

Α) Το «Waterguard», αφορά στον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού που φτάνει στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Είναι  προϋπολογισμού 1εκ.257χιλ. ευρώ από τα οποία τα 509.000ευρώ κατανέμονται στο ΣΥΔΛΙ και τα 304.000ευρώ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Με την πλήρη εφαρμογή του θα δημιουργηθεί ένα τηλεμετρικό δίκτυο παρακολούθησης(25-30 σταθμών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων)   με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Μέσα από αυτό το δίκτυο οι αρμόδιες αρχές, ΣΥΔΛΙ και Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην προκειμένη περίπτωση, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πραγματική κατάσταση του πόσιμου νερού όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα του και να εντοπίζουν έγκαιρα τους κινδύνους ρύπανσης για τους υδροφόρους ορίζοντες, προκειμένου να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την αποκατάσταση.

Στα άμεσα αποτελέσματα του «Waterguard» περιλαμβάνονται:

 • Η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των υδατικών πόρων.
 • Η αξιολόγηση των επιπτώσεων και των κινδύνων που απειλούν την ποιότητα των υδατικών πόρων, των κύριων σημείων ρύπανσης και της τοξικότητας των ρύπων.
 • Η εφαρμογή ενός οδηγού καλών πρακτικών που θα περιλαμβάνει προτάσεις και παραδείγματα για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων χρήσης γης όπως η δασοκομία, η οικιστική ανάπτυξη, η βιομηχανική ανάπτυξη, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η γεωργία, κλπ.
 • Η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προβληματισμών στις πολιτικές χωροταξικής ανάπτυξης με δεδομένη τη συνύπαρξη διαφορετικών, ανταγωνιστικών χρήσεων γης.
 • Εξάλειψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία μέσω της καλύτερης διαχείρισης των υπόγειων υδάτων, αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας των τοπικών πληθυσμών.

To JointwαterS σημαίνει ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση του Αώου

Β)Το «JointwaterS»,  αφορά στην ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση του ποταμού Αώου και τη Δευτέρα (22/12/2014) θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί, ειδική εκδήλωση στο συνεδριακό  κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 346.763,39 € και χρηματοδοτείται από το Μέσο Προ-Ενταξιακής Βοήθειας του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013». Ο αντίκτυπος της διασυνοριακής συνεργασίας είναι σημαντικός, καθώς μέσω των δράσεων του έργου προωθείται η εφαρμογή πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία, η ενσωμάτωση μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων και η συμμετοχή των εθνικών και περιφερειακών αρμόδιων αρχών των δύο χωρών στις προσεγγίσεις που αναπτύσσονται. 

Ειδικότερα, το έργο στοχεύει μεταξύ άλλων:

 • Στον κοινό σχεδιασμό ενός δικτύου/προγράμματος παρακολούθησης των υδάτων που καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και των δύο χωρών, με έμφαση στη διερεύνηση της μείωσης των πληθυσμών ιχθυοπανίδας στην ευρύτερη περιοχή
 • Στην κοινή εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης
 • Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επιλεγμένων ομάδων-στόχων αναφορικά με την αειφόρο διαχείριση των υδάτων και
 • Στην επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ εταίρων και άλλων εμπλεκομένων από τις δύο χώρες.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το πρόγραμμα παρακολούθησης θα λειτουργήσει συμπληρωματικά του υφιστάμενου εθνικού δικτύου παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων της χώρας.

 To Saimon σημαίνει δορυφορική παρακολούθηση του Ιονίου

Γ) Το «Saimon», αφορά στη δορυφορική παρακολούθηση των ακτών του Ιονίου. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας & Ιονίου, (από Ελληνικής πλευράς) και της Περιφέρειας Αυλώνας/Vlore (από Αλβανικής πλευράς), έχουν καταθέσει από κοινού πρόταση στο πρόγραμμα IPA CBC Ελλάδας-Αλβανίας, η οποία πραγματεύεται την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων της περιοχής, για την αντιμετώπιση του ζητήματος ευτροφισμού, αλατότητας, θαλάσσιων ρευμάτων, λιβαδιών ποσειδωνίας, χλωροφύλλης και θερμοκρασίας.

Η παρακολούθηση αυτή για  το σύνολο των θαλάσσιων υδάτων της περιοχής των τριών περιφερειών θα δώσει πληροφορίες για την κατάσταση των παράκτιων  υδάτων της Αλβανικής πλευράς και θα  ενισχύσει την παρακολούθηση με επιτόπια δειγματοληψία των παράκτιων υδάτων της Ελληνικής πλευράς. 

Παρακολούθηση με σύγχρονες δορυφορικές τεχνολογίες παρατήρησης γης

Η  παρακολούθηση της παράκτιας θαλάσσιας περιοχής θα γίνεται  σε ημερήσια βάση με τη χρήση σύγχρονων δορυφορικών τεχνολογιών παρατήρησης γης. Τα δεδομένα που θα λαμβάνονται από το σύστημα θα λειτουργούν συμπληρωματικά στις πληροφορίες που παρέχει το υφιστάμενο Εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης (ΕΓΥ-ΥΠΕΚΑ) της Ελλάδας ενώ τα αποτελέσματά του σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα αξιοποιηθούν για την επικαιροποίηση- ενημέρωση των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδάτων  στις εν λόγω περιφέρειες.