Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: “ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ;”

Την έγκριση, από το Υπουργείο Υγείας, της προκήρυξης για την αντικατάσταση των ειδικευμένων γιατρών που μετατίθενται από το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών ζητεί με νέα Ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό ο Βασίλης Γιόγιακας. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση 13 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και ήδη διακυβεύεται η λειτουργία Τμημάτων του Νοσοκομείου με μεγάλο φόρτο περιστατικών. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν. Φιλιατών»

Σε απάντηση του Υπουργού Υγείας (2641/12-3-2018) σε Αναφορά του υπογράφοντος (αρ. 409/11-1-2018) σχετικά με την πλήρωση των κενούμενων θέσεων ειδικευμένων ιατρών επισυνάπτεται έγγραφο του Διοικητή της 6ης Υ.Πε. στο οποίο αναφέρεται η ομόφωνη Απόφαση 3/15-2-2018 του Δ.Σ. του Γ.Ν. Φιλιατών για την έγκριση προκήρυξης 11 θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου λόγω μετάθεσης των ιατρών που τις κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4461/2017.

Η προκήρυξη για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων γίνεται μετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας, αφού προηγουμένως η οικεία Δ.Υ.Πε έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου. Αν και στο άρθρο 29 του ν. 4461/2017 ορίζεται ότι οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία και σε αποκεντρωμένες μονάδες που προκύπτουν από μεταθέσεις «δύνανται να προκηρύσσονται αμέσως μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης του ιατρού για μετάθεση», το Υπουργείο Υγείας εξακολουθεί να μην έχει εγκρίνει τις προκηρύξεις για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων λόγω μετάθεσης.

Να σημειωθεί ότι και στην Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.13273 Απόφαση του Υπουργού Υγείας για τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. αναφέρεται ότι ειδικά αιτιολογημένο αίτημα προκήρυξης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε «σε περίπτωση που προκύπτουν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες». Τέτοιες ανάγκες έχουν προκύψει στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών καθώς έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση 13 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και ήδη διακυβεύεται η λειτουργία Τμημάτων του Νοσοκομείου με μεγάλο φόρτο περιστατικών.


Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Αν η 6η Δ.Υ.Πε έχει υποβάλει στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας αίτημα για την προκήρυξη 11 θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν. Φιλιατών λόγω μετάθεσης των ιατρών που τις κατέχουν,
  • Πότε προτίθεται να προχωρήσει στην έγκριση της προκήρυξης των θέσεων αυτών.