Εκτός λειτουργίας οι υπηρεσίες TaxisNet για δύο ημέρες

Δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet λόγω εργασιών συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) πρόκειται να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της από το Σάββατο 22/2/2020 στις 8:00 έως και την Κυριακή 23/2/2020 στις 24:00

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή