Εναρκτήρια συνάντηση του έργου URBANETS

igmdimarxeio

igmdimarxeioΟ Δήμος Ηγουμενίτσας πραγματοποίησε την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012, στην αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου  «ΠΑΝΘΕΟΝ» την εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Αειφόρος διαχείριση Αστικών Δικτύων με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Sustainable Management of Urban Networks with the use of ICT), και ακρωνύμιο «URBANETS» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος “Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013”.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν στελέχη του Δήμου Ηγουμενίτσας και εκπρόσωποι από τους Δήμους του Brindisi και της Gallipoli.

Την έναρξη των εργασιών της συνάντησης κήρυξε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Γεώργιος Κάτσινος, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους εκπροσώπους των εταίρων στην πόλη της Ηγουμενίτσας, απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό, εκθέτοντας τις απόψεις της πολιτικής ηγεσία του Δήμου σχετικά με την υλοποίηση του εν λόγω έργου και ευχήθηκε στους συμμετέχοντες εποικοδομητική συνεργασία και καλή επιτυχία στις εργασίες τους.

Στη συνέχεια, ο Επιστημονικός Συνεργάτης του Δήμου Ηγουμενίτσας και Συντονιστής του έργου , Δρ. Ιωάννης Βέρμπης, παρουσίασε συνολικά το έργο και ανέλυσε τις συγκεκριμένες δράσεις που προβλέπονται στα πλαίσια αυτού.

Στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το έργο και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στις συμμετέχουσες περιοχές, με στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό του έργου και τον προγραμματισμό των δράσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν. Παράλληλα, όλοι οι εταίροι δεσμεύτηκαν να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν,  τεθεί έτσι ώστε η υλοποίηση του έργου να ολοκληρωθεί ομαλά και εντός των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα, χρονικών ορίων.

Κατά το δεύτερο μέρος της συνάντησης, συζητήθηκαν λεπτομερέστερα διάφορα τεχνικά θέματα σχετικά με τις συγκεκριμένες ενέργειες του Προγράμματος , όπως: οικονομική διαχείριση του έργου, δημοσιότητα, προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξειδικευμένων εφαρμογών, εκπόνηση μελετών, δικτύωση εταίρων κ.λπ.

Το Έργο URBANETS

Το έργο URBANETS, συνολικού προϋπολογισμού 1.464.500,00 €, χρηματοδοτείται κατά 75% από Ευρωπαϊκούς πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και υλοποιείται από τους ακόλουθους φορείς: από τον Δήμο Ηγουμενίτσας, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής εταίρος του έργου, καθώς και από τους Δήμους της Gallipoli και του Brindisi.

Στόχος του Έργου

Το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών καθώς και τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, καθώς και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων (ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση κλπ) στις συμμετέχουσες πόλεις. Επιβαρύνσεις, οι οποίες οφείλονται αφενός μεν στη λειτουργία του λιμανιού και της επακόλουθης αυξημένης κίνησης οχημάτων και εμπορευμάτων και αφετέρου στη έλλειψη υποδομών διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι και οι τρεις συμμετέχουσες πόλεις θεωρούνται σημαντικά λιμάνια και ταυτόχρονα συνδέονται με κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας τους (με την Εγνατία οδό στην Ελλάδα και την Autostrada στην Ιταλία).

Επιπλέον, στους στόχους του έργου περιλαμβάνεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στους εταίρους, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι νέες Τεχνολογίες για τη γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Στις δράσεις που προβλέπονται στα πλαίσια του έργου περιλαμβάνονται:

·        Η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος με περιβαλλοντικά & κυκλοφοριακά δεδομένα

·        Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής GIS για τις τρεις συμμετέχουσες πόλεις

·        Η ανάλυση περιβαλλοντικών & κυκλοφοριακών απαιτήσεων για τις τρεις συμμετέχουσες πόλεις

·        Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κυκλοφοριακής αγωγής προς μαθητές

  • Η διοργάνωση δύο Συνεδρίων (1 στην Ηγουμενίτσα) με προσκεκλημένους ομιλητές από τις δύο χώρες