Ημερίδα στο πλαίσιο του Έργου ”Waterguard”

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 μ.μ., Ημερίδα με θέμα τον Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στo πλαίσιο του Έργου “Waterguard” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013».

Στόχος της Ημερίδας είναι η αξιολόγηση των εναλλακτικών χρήσεων γης και των πρακτικών χωρικής ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης του πόσιμου νερού, προκειμένου η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων να οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη των Περιοχών Παρέμβασης.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου και θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους ο κος Ευάγγελος Νικολάου  Υδρογεωλόγος – Μηχ/κός Προϊστάμενος ΙΓΜΕ Περιφέρειας Ηπείρου, ο κος Αλμπάνης Τριαντάφυλλος  Καθηγητής  Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο κος Μπέλλος Γιώργος Ηλ/γος ΤΕ ΣΥΔΛΙ ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν η κα Ευταξά Βασιλική Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και ο κος Τσαμπαλάς Βασίλειος Πρόεδρος ΣΥΔΛΙ.

gg@apdhp-dm.gov.gr