Πρόσκληση για συμμετοχή επιχειρήσεων της περιοχής σε ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων στην Ανκόνα στις 25 Ιουνίου στα πλαίσια Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα

igmdimarxeio

igmdimarxeioΟ Δήμος Ηγουμενίτσας στα πλαίσια της συμμετοχής του στο έργο Cluster Club, προσκαλεί επιχειρήσεις από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου να συμμετάσχουν σε μια ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων, η οποία διοργανώνεται στην πόλη της Ανκόνα, στις 25 Ιουνίου, στα πλαίσια διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα ανοικτής Θαλάσσης.

Η ημερίδα κλειστών επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β, Business-2-Business), η αναμένεται να συγκεντρώσει οργανισμούς και επιχειρήσεις από την ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής, οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε επιχειρηματικά είτε ερευνητικά τόσο στο ναυτιλιακό χώρο, όσο και σε συναφείς ή υποστηρικτικούς προς αυτόν τομείς, όπως είναι οι τομείς των υπηρεσιών, της μηχανικής, των πλαστικών κ.α.

Η ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων φιλοδοξεί να αποτελέσει για τις επιχειρήσεις της περιοχής ένα εργαλείο για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές, την αναζήτηση νέων συνεργατών από ανεπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές, καθώς και τον εντοπισμό νέων προϊόντων, προμηθευτών πρώτων υλών κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να συμπληρώσουν ένα σύντομο προφίλ της επιχείρησής τους (διατίθενται ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης http://www.b2match.eu/anconaclusterclubevent), στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά οι δραστηριότητές τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας. Το προφίλ αυτό θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο της ημερίδας και θα χρησιμοποιηθεί για την προεπιλογή συναντήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η δήλωση συμμετοχής και η υποβολή του αντίστοιχου προφίλ είναι δυνατή μέχρι και τις 13 Ιουνίου, ενώ μέχρι τις 18 Ιουνίου θα παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες προκειμένου να καταρτίσουν το πρόγραμμα των συναντήσεών τους.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, ενώ όσοι συμμετάσχουν θα λάβουν πρόσκληση για την ελεύθερη είσοδό τους στο χώρο. Ωστόσο, τα έξοδα μετάβασης και διαμονής θα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Ενώ, σε περίπτωση κωλύματος των επιχειρήσεων να παρευρεθούν, θα παρέχεται η δυνατότητα εκπροσώπησής τους στις συναντήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην ημερίδα καθώς και για την υποβολή της σχετικής φόρμας επικοινωνήστε με τα παρακάτω στελέχη του Δήμου:

Ιφιγένεια Κώτσια (τηλ.: 26653 61212, Fax: 26653 61119)

Δρ. Ιωάννης Βέρμπης (τηλ.: 26653 63116, Fax: 26650 26067)

Email επικοινωνίας: dimos.igoumenitsas@gmail.com

Το έργο “CLUSTER CLUB” υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Adriatic CBC 2007-2013 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 15%.