Έγκριση ερευνητικών προτάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

tei igoumenitsas

tei igoumenitsasΗ Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του 3ου Κύκλου Αξιολόγησης του Προγράμματος «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ» της Πρόσκλησης για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 1 «Δραστηριότητες έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Κέντρα Ερευνών», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση τρεις (3) ερευνητικές προτάσεις του Ιδρύματος.

Α) «Καταγραφή και Αξιολόγηση του Γενετικού Υλικού των Απειλούμενων Ειδών και Ποικιλιών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου κ. Πατακιούτα Γεώργιο.

Β) «Μελέτη της εισβολής του πολυφάγου εντόμου metcalfa pruinosa (say) HemipteraHomoptera: Faltinae Fulgoroidea στην Ήπειρο και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και η αντιμετώπισή του με την μέθοδο της κλασικής Βιολογικής Καταπολέμησης», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής κα Ζωάκη-Μαλισιόβα Δήμητρα.

Γ) «Εκτροφή νέου είδους ψαριού στα εσωτερικά νερά του ευρωπαϊκού γατόψαρου (Silurus glanis L.)”, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Ιχθυοκομίας & Αλιείας κ. Πάσχο Ιωάννη.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εγκεκριμένων Ερευνητικών Έργων η οποία σχετίζεται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα, καθίσταται σαφής η ιδιαίτερη σημασία που δίνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου στην ενίσχυση δράσεων που θα υποστηρίξουν το παραγωγικό δυναμικό και ανθρώπινο κεφάλαιο της Ηπείρου και θα καλύψουν βασικές ανάγκες της κοινωνίας στην παρούσα δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας.

To TEI Hπείρου στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου, θα προσπαθήσει με όλες του τις δυνάμεις να συμβάλλει ενεργά στο δύσκολο έργο για τη βελτίωση της αναπτυξιακής θέσης της Ηπείρου, στηρίζοντας με οποιοδήποτε μέσο τη συνεργασία και τη δικτύωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στους τομείς της Έρευνας και της Ανάπτυξης.