Αίτηση για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας από τη Λαϊκή Συσπείρωση

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» ζητάμε τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου το συντομότερο δυνατόν με θέμα συζήτησης το Νόμο 4250/26-03-2014 “Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις”, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει και να δώσει εντολή στις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Δήμου να μην προβούν στην προβλεπόμενη από τον εν λόγω νόμο αξιολόγηση

δομών και υπαλλήλων που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και στην απόλυση υπαλλήλων, αφού ο νόμος αυτός δεν ασχολείται ουσιαστικά με την αξιολόγηση, αλλά, μέσω των ποσοστώσεων, με τις προϋποθέσεις μείωσης του προσωπικού, τη στιγμή που όλες οι Υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και για να μπορούν να λειτουργήσουν γίνονται προσλήψεις συμβασιούχων.
Για την «Λαϊκή Συσπείρωση»
Δώρης Δήμας