ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

Επιστολή σχετικά με την επιτάχυνση υλοποίησης του Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ απέστειλε στoν Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κ. Θ. Μωραϊτη, η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη, αρμόδια για τα θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με το αίτημα υπερδέσμευσης, για το έτος 2011, σε ποσοστό 123%  δηλαδή 76,5 εκατ. ευρώ  επιπλέον της αρχικής Επιχειρησιακής Σύμβασης Υλοποίησης (Ε.Σ.Υ.), το οποίο έχει υποβληθεί από τις αρχές Αυγούστου προς το Υπoυργείο, τονίζεται ότι βασίστηκε στην καταγραφή και ταξινόμηση των έργων που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της Περιφέρειας μας (διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση: http://www.php.gov.gr/index.php/enimerosi/anakoinseis/753-2011-08-04-11-29-52.html) και αποτελούν έργα, «ορόσημα» και προτεραιότητας, για την παρούσα περίοδο.

Η συγκρότηση της βάσης δεδομένων ήταν πρωτοβουλία και πολιτικό στοίχημα της αιρετής Περιφερειακής Αρχής και επιτεύχθηκε χάρη στη συνεργασία των υπηρεσιών της με τους δυνητικούς δικαιούχους της γεωγραφικής αρμοδιότητάς της.

            Η πρωτοποριακή αυτή δραστηριότητα της Περιφερειακής Αρχής διήρκησε από την αρχή του τρέχοντος έτους μέχρι την 30η Ιουνίου 2011 και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέσπισε πρόσφατα το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την υποβολή των αντίστοιχων αιτημάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας.

Η επιστολή για άμεση και ευνοϊκή αντιμετώπιση του αιτήματος για έγκριση της υπερδέσμευσης, συνοδεύεται και από επιπλέον αίτημα τροποποίησης της «ΣΑΜΠ 018/3 με ΚΑ 2010ΜΠ01830001», που σχετίζεται με τις «Μελέτες Κατασκευής Μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου»,  ώστε να  επιταχυνθούν οι διαδικασίες ωρίμανσης του έργου.

Η Περιφερειακή Αρχή δημιουργεί με ταχύτητα και πλήρη επάρκεια κάθε προϋπόθεση που απαιτείται, ώστε να μην χάνονται ασκόπως χρόνος και κονδύλια.