Ανακοίνωση του Δ. Πάκου για το έλλειμμα στην Πέρδικα

ΠΑΚΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Πέρδικας – Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : «Εισαγγελική Παρέμβαση για πιθανά αδικήματα που αφορούν την οικονομική κατάσταση παρελθόντων ετών της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας είχε ζητηθεί από το Δημοτικό Σύμβουλο Πάκο Δημήτριο, πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών»

Μηνυτήρια αναφορά με την οποία ζητούσε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου που τυχόν ενέχεται σε οικονομικά αδικήματα της πρώην Κοινότητας Πέρδικας, είχε καταθέσει ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας και πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Πέρδικας κ. Πάκος Δημήτριος, πριν ακόμη ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο Δήμο Ηγουμενίτσας το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών και πριν ακόμη παρθούν αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Να σημειωθεί ότι ο κ. Πάκος σε ανύποπτο χρόνο (Μάρτιος 2011) είχε υποβάλλει αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας για τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών και μάλιστα είχε επιμείνει ο έλεγχος να μην περιοριστεί μόνο στο 2010 αλλά να επεκταθεί και σε προηγούμενα έτη.

Αφορμή για την Εισαγγελική παρέμβαση και τη μηνυτήρια αναφορά του κ. Πάκου, ήταν το γεγονός ότι υπάλληλος της Κοινότητας Πέρδικας κατέθεσε εκ των υστέρων (κι ενώ ήταν σε εξέλιξη ο έλεγχος των Ορκωτών) χρηματικό ποσό στο Ταμείο του Δήμου Ηγουμενίτσας που αφορούσε το οικονομικό έτος 2010 καθώς και το ότι δεν είχαν αποδοθεί κρατήσεις μισθοδοσίας. Τότε με αίτησή του και με την ένδειξη «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» ζητούσε ενημέρωση από το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων αυτών.

Το τελικό πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών επαλήθευσε τις υπόνοιες που υπήρχαν και δικαίωσε πλήρως την απόφαση του κ. Πάκου να παραπέμψει την υπόθεση στον Εισαγγελέα και την Ελληνική Δικαιοσύνη. Σχετικά με το πολύ σημαντικό αυτό θέμα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάκος Δημήτριος δήλωσε :

«Από το Μάρτιο του 2011 και πριν ακόμη παρθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, είχα ζητήσει να διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές. Είναι γνωστό ότι η Κοινότητα Πέρδικας από το 2008, ήταν ένας από τους ελάχιστους Ο.Τ.Α. της Ελλάδας που ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ είχε υπαχθεί στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ώστε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια στην οικονομική της διαχείριση. Το γεγονός ότι κατέφυγα στη Δικαιοσύνη πριν ακόμη κατατεθεί το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών καθώς και η πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας να παραπεμφθεί η υπόθεση στην Ελληνική Δικαιοσύνη, δείχνουν τη βούληση όλων να ριχθεί άπλετο φως. Ο κ. Δήμαρχος ως Προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου οφείλει να πράξει τα οριζόμενα από το Νόμο. Είμαι βέβαιος πως αν προκύψουν ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ. Τα χρήματα των δημοτών είναι ιερά και ουδείς έχει το δικαίωμα να τα εκμεταλλευτεί προς ίδιον όφελος. Και ένα μήνυμα που πιθανόν αφορά κάποιους, το Δελφικό παράγγελμα : «ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΠΕΧΟΥ».

Πάκος Ν. Δημήτριος

Π. Πρόεδρος Κοινότητας Πέρδικας

Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσα, 07-07-2011