Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηπείρου

perifereia

perifereiaΤη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού, μέχρι την ανάδειξη μειοδότη παρόχου υπηρεσιών λειτουργίας του έργου, στο πλαίσιο του από 19/12/2012 διενεργηθέντος διεθνούς διαγωνισμού αποφάσισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάνα Καλογιάννη ενημέρωσε το Σώμα πως από 01/01/2013 απαιτείται η σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού, και μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού.

Η κ. Καλογιάννη ανακοίνωσε πως εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για την αναβάθμιση των βιολογικών καθαρισμών (σε τριτοβάθμια επεξεργασία) όλων των ΧΥΤΑ που λειτουργούν στην Ήπειρο. «Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μείζον θέμα για την Περιφερειακή Αρχή και προς αυτή την κατεύθυνση αγωνιζόμαστε να βρούμε λύσεις. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού. Πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία του και σε κάθε περίπτωση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξουν βελτιωτικές παρεμβάσεις», σημείωσε.        

Τουριστικές εκθέσεις:

Απολογισμός για το 2012 και προγραμματισμός για το 2013

Στη σημερινή συνεδρίαση η Επιτροπή ενέκρινε κατά πλειοψηφία τόσο τον απολογισμό της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις το 2012 (13 συνολικά), όσο και τον προγραμματισμό συμμετοχής σε εκθέσεις για το 2013. Τη σχετική ενημέρωση προς το Σώμα πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας, αρμόδιος για θέματα Τουρισμού κ. Στράτος Ιωάννου.

Μεταξύ άλλων σημείωσε ο κ. Ιωάννου «Η τάση και η αίσθηση των επιχειρηματιών του κλάδου είναι ότι με τη συμμετοχή στις εκθέσεις έχει στηριχθεί η τουριστική δραστηριότητα και για αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Η Περιφέρεια Ηπείρου δεν είναι ταξιδιωτικό γραφείο. Ο ρόλος της είναι να αφουγκράζεται τους επαγγελματίες, να συμμετέχει στις εκθέσεις και να προβάλλει τα πλεονεκτήματα της περιοχής. Η Περιφέρεια Ηπείρου δίνει τα εργαλεία στους επιχειρηματίες του τουρισμού να λειτουργήσουν και να αναπτύξουν δραστηριότητες προς όφελος της περιοχής. Δεν κλείνει συμφωνίες». Αυτό το ρόλο της Περιφέρειας για την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας υπογράμμισε και η κ. Καλογιάννη.

Άλλες αποφάσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή ενέκρινε ακόμη:

·        Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Καταγραφή και τεκμηρίωση εκθεμάτων Λαογραφικού Μουσείου Αγαπίου Τόλη» προϋπολογισμού 5.000 ευρώ.

·        Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π. Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο «Προστασία πρανούς με Φάτνες στο Μύτικα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 8.000 ευρώ.

·        Την έγκριση τροποποίησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο «Αποκατάσταση Αρχαιολογικού χώρου Γιτάνων Θεσπρωτίας», και αύξηση του προϋπολογισμού.

Επίσης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε επί των Μ.Π.Ε. για τα έργα:

  • «Βελτίωση και κατασκευή του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Συκούλα με την παραλία Ράμματος Κομποτίου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου το Δήμο Νικολάου Σκουφά –Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (κατά πλειοψηφία)
  • «Αδειοδότηση των υδρογεωτρήσεων υδρευτικής χρήσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά –Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (ομόφωνα)
  • «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μπούφος Αμμοτόπου του Δήμου Αρταίων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Αρταίων –Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (ομόφωνα)
  • «Εγκιβωτισμός τμήματος του ρέματος Κατσαρέλου εντός του οικισμού Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά –Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (ομόφωνα)
  • «Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων- υδρομαστεύσεων» της Δ.Ε. Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.» με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Φιλιατών (ομόφωνα).
  • «Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών, δυναμικότητας 230 τόνων/έτος σε θαλάσσια μισθωμένη έκταση 20 στρ., από τη θέση Όρμος Σαλαώρας στη θέση Σκαφιδάκι, Όρμου Πωγωνίτσας στον Αμβρακικό κόλπο Π.Ε. Πρέβεζας και ενοποίηση της με υφιστάμενη στη θέση αυτή μονάδα, με σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας μονάδας σε πάρκο 40 στρ. και δυναμικότητας 460 τόνων/έτος»». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία:«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΩΓΩΝΙΤΣΑ Ε.Π.Ε.» (κατά πλειοψηφία).

Επίσης, η Επιτροπή γνωμοδότησε επί του περιεχομένου της τροποποίησης ΑΕΟΠΟ ΕΕΛ Άρτας η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση Μπούκα της Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Αρταίων ως προς τη: α) Μονάδα επεξεργασίας της αφυδατωμένης ιλύος, β) Μεταφορά λυμάτων Γραμμενίτσας και Βλαχέρνας στην ΕΕΛ Άρτας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η ΔΕΥΑ Άρτας – Δήμος Αρταίων.