Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηπείρου

perifereia

perifereiaΘετικά, κατά πλειοψηφία και μετά από πρόταση της προέδρου, Αντιπεριφερειάρχη κ. Τατιάνας Καλογιάννη, γνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος στη σημερινή της συνεδρίαση,  για το περιεχόμενο της ΜΠΕ για την ανανέωση-εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία του έργου «Βελτίωση-κατασκευή οδού Βογιάννου» του Δήμου Ιωαννιτών, θέτοντας τους παρακάτω όρους – υποδείξεις: α) να ληφθούν υπόψη οι όλες οι αιτήσεις των κατοίκων, β) να βελτιστοποιηθούν, κατά το δυνατόν, οι προδιαγραφές και τα γεωμετρικά στοιχεία και να παρθούν όλα τα μέτρα πρόληψης με στόχο την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, και γ) να εκπονηθεί νέα μελέτη κυκλοφοριακής διευθέτησης για τον κόμβο στο σημείο τομής των οδών Κενάν Μεσαρέ – Βογιάννου και Νικοπόλεως.

Το θέμα της γνωμοδότησης του περιεχομένου της ΜΠΕ για το έργο «Ελληνοϊταλικός αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης-Ελληνικό υποθαλάσσιο τμήμα», μετά από πρόταση της προέδρου, αναβλήθηκε (καταληκτική ημερομηνία γνωμοδοτήσεων είναι η 03-12-12) προκειμένου να υπάρξει η σχετική έγκυρη ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής  κ. Τατιάνα Καλογιάννη   ανέφερε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πως ζήτησε ενημέρωση από το Υπουργείο ΠΕΚΑ για τις εξελίξεις σχετικά με  την προώθηση του αγωγού φυσικού αερίου TAP, και όχι του ελληνοϊταλικού αγωγού.  Τελικά μετά από πρότασή της, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή η αναβολή της συζήτησης και η επαναφορά του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.

Τέλος η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε ομόφωνα για το περιεχόμενο της ΜΠΕ για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση Κορίλια της Τ.Κ. Αγιάς του Δήμου Πάργας, καθώς και, κατά πλειοψηφία, για το  περιεχόμενο της ΜΠΕ του έργου «Αιολικός Σταθμός ισχύος 34,4 MW στις θέσεις «Κούρτα», «Σκλαβι», «Λεπτοκαρυά» και «Κακοδιάβατο» στα όρια των Δήμων Ζηρού, Αρταίων και Β. Τζουμέρκων, στα όρια των Π.Ε. Πρεβέζης, Άρτας και Ιωαννίνων».

Προς δημοπράτηση η προμήθεια εξοπλισμού

Ειδικών Σχολείων Δήμου Αρταίων

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για  τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων Ένταξης Δήμου Αρταίων, συνολικού προϋπολογισμού 369,700.73 ευρώ.