Απόφαση της έκτακτης Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρο υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης κατάληψης του κτηρίου Διοίκησης

Τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, σε έκτακτη συνεδρίαση (25η/17-12-2014) με μοναδικό θέμα «Ακαδημαϊκή λειτουργία του ΤΕΙ Ηπείρου υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης κατάληψης του κτηρίου Διοίκησης από ομάδα φοιτητών»

ΟΜΟΦΩΝΑ

κατέληξαν στην εξής απόφαση: 

«Το ΤΕΙ Ηπείρου βρίσκεται ήδη για έκτη (6η) εβδομάδα σε κατάσταση ομηρείας εξ αιτίας της κατάληψης του κτηρίου Διοίκησης, όπου εδρεύουν οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, από φοιτητές του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες συνεννόησης, αποσαφήνισης και αποκατάστασης της αλήθειας, ώστε να αντιληφθούν την πραγματική εικόνα της κατάστασης, οι φοιτητές επιμένουν σε μια αδιέξοδη κινητοποίηση χωρίς επί της ουσίας αιτήματα, βασισμένοι σε λανθασμένη και στρεβλή πληροφόρηση που την έχει οδηγήσει.

Έχει επανειλημμένα τονισθεί η σωρεία προβλημάτων που επιφέρει η συνεχιζόμενη αδυναμία κανονικής λειτουργίας του Ιδρύματος. Καθώς πλησιάζει η λήξη του ημερολογιακού και οικονομικού έτους, η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου αισθάνεται την ανάγκη να γνωστοποιήσει τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος όσο και στην κοινωνία τα πιο σοβαρά από αυτά τα προβλήματα, ώστε να είναι σαφές το πλαίσιο στο οποίο αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να κινηθεί.

·      Δεν είναι δυνατή η εξόφληση των οφειλών προς το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των Τμημάτων (96 νέοι επιστήμονες – συνεργάτες) για ολόκληρο το διάστημα από το τέλος Οκτωβρίου έως και σήμερα. Δηλαδή, οι έκτακτοι συνεργάτες επτά Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου δε θα μπορούν να προσφέρουν τα Χριστούγεννα στις οικογένειές τους ό,τι αντιστοιχεί στην αμοιβή από την εργασία τους στο Ίδρυμα.

·      Δεν είναι δυνατή η απορρόφηση πόρων από έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή/και απευθείας την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της ΓΓΕΤ κτλ.), για τα οποία το Ίδρυμα έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι των διαχειριστικών Αρχών, με κίνδυνο απένταξης των έργων που δεν προχωρούν ομαλά και επακόλουθο καταλογισμό των δαπανών στο Ίδρυμα. Συνεπώς: α) μένουν απλήρωτοι τα Χριστούγεννα 300 φοιτητές για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης καθώς και 60 εργαζόμενοι-επιστήμονες στα χρηματοδοτούμενα έργα, μαζί με τις οικογένειές τους και κάποιοι από αυτούς θα χάσουν οριστικά τα δεδουλευμένα τους, και β) η συλλογική και επίπονη προσπάθεια να καταστεί το ΤΕΙ Ηπείρου κάτι περισσότερο από έναν απλό διαχειριστή στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να αποκτήσει διακριτό πρωτοποριακό ρόλο ως επιτυχημένο  Ίδρυμα της ελληνικής περιφέρειας στην παγκόσμια κοινωνία της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης θυσιάζεται αναίτια στο όνομα μιας άγονης κατάληψης.

·      Δεν είναι δυνατή η παραλαβή και εξόφληση διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Οι δαπάνες αυτές εκ των πραγμάτων θα πρέπει να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος, με αντίστοιχο περιορισμό των διαθέσιμων πόρων που έχει το Ίδρυμα για να αξιοποιήσει του χρόνου στις αντίστοιχες κατηγορίες δαπανών. Πρόκειται για καθυστερήσεις σε πληρωμές για πετρέλαιο, συντηρήσεις υποδομών, αναλώσιμο υλικό των εργαστηρίων των Τμημάτων, γραφική ύλη, κλπ., γεγονός που καθιστά ομήρους της κατάστασης τους φοιτητές και τους εργαζόμενους του ΤΕΙ Ηπείρου αλλά και μια πλειάδα τοπικών επιχειρήσεων.

·      Δεν είναι δυνατή η παραλαβή και η πληρωμή έργων που βρίσκονται στην τελική τους φάση, για τα οποία όλες οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο 2014. Πρέπει να σημειωθεί ότι έγινε τεράστια προσπάθεια από τη Διοίκηση να αξιοποιηθούν τα όποια μικρά ποσά υπήρχαν σε διάφορους κωδικούς του προϋπολογισμού του, ώστε αυτά να μη χαθούν και να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αντί αυτού, το Ίδρυμα θα αναγκαστεί να επιβαρύνει τον ήδη ελλειμματικό προϋπολογισμό του 2015. Με άλλα λόγια, η προσπάθεια να επιτευχθεί η πληρωμή των αναδόχων/προμηθευτών και των εργαζομένων τους για τις επερχόμενες εορτές είναι αδύνατη.

·      Δεν είναι δυνατή η διεκδίκηση υψηλότερου προϋπολογισμού για το Ίδρυμα για το 2015. Έτσι, υπό τις παρούσες τραγικές συνθήκες που βιώνει η χώρα και με μείωση κατά 70% μέσα σε μια πενταετία των οικονομικών δυνατοτήτων του, το ΤΕΙ Ηπείρου καταδικάζεται σε διαχειριστική ασφυξία με την έναρξη της νέας χρονιάς, αδυνατώντας να ικανοποιήσει ακόμη και επείγοντα ή έκτακτα αιτήματα των Τμημάτων του, με ορατό τον κίνδυνο συνολικής αναστολής της λειτουργίας του.

·      Δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών, με άμεσο επακόλουθο τα βαριά πρόστιμα που θα καταλογιστούν στο Ίδρυμα από το ΙΚΑ και άλλους φορείς, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική σπατάλη δημοσίου χρήματος στο όνομα μιας κατάληψης.

Το παράλογο της κατάστασης, την οποία παρά τη θέληση του βιώνει το Ίδρυμα, αποτυπώνεται πλήρως στην παρεμπόδιση από τους φοιτητές της παραλαβής ηλεκτρονικών υπολογιστών που αγοράσθηκαν για το ίδιο το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, οι οποίοι πρέπει να παραδοθούν μέχρι το τέλος του μήνα.

Το ΤΕΙ Ηπείρου δίνει μια μάχη για να συνεχίσει την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές του, σε όλο και πιο δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Η κατάσταση την οποία βιώνει εδώ και έξι εβδομάδες στενεύει τα πλαίσια στα οποία μπορεί να κινηθεί. Είναι προφανές επίσης ότι τα θεσμικά όργανα του Ιδρύματος δεν μπορούν να λειτουργούν υπό την απειλή ενός διαρκούς εκβιασμού από ομάδες φοιτητών, για θέματα μάλιστα τα οποία δεν αφορούν ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να γνωρίζουν ότι λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης βρίσκονται υπό ομηρία όλοι οι συνεργαζόμενοι με το Ίδρυμά μας φορείς και επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό πλήττει την εικόνα και την αξιοπιστία του ΤΕΙ Ηπείρου στους συνεργάτες του αλλά και τους μελλοντικούς φοιτητές του.

Η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου δηλώνει απερίφραστα ότι το κοινωνικό αγαθό της Παιδείας υπερέχει κάθε φοιτητικής διαμαρτυρίας.

Το ΤΕΙ Ηπείρου, αυτή την ύστατη ώρα, καλεί τους φοιτητές σε άμεση λήξη της κατάληψης, ώστε να γίνει εφικτή έστω και την τελευταία στιγμή η επάνοδος στην ομαλή λειτουργία, προς όφελος των φοιτητών του, των εργαζομένων του και της κοινωνίας. Οφείλουν να κατανοήσουν το παράλογο, ότι ενώ δηλαδή επικαλούνται τη διάσωση του Τμήματός τους ως κίνητρο του αγώνα τους, εντούτοις με την πρακτική τους θέτουν σε κίνδυνο την υπόσταση τόσο του Τμήματος όσο και του Ιδρύματος και να συνειδητοποιήσουν ότι αν οι ίδιοι έχουν επιλέξει να θυσιάσουν τις σπουδές τους στο όνομα μιας αδιέξοδης και ανεδαφικής λογικής δεν έχουν το δικαίωμα να συμπαρασύρουν τους υπόλοιπους 500 φοιτητές του Τμήματος και τους συνολικά 8.000 φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου

Η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα των στιγμών και προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος το οποίο εκ του θεσμικού της ρόλου υπηρετεί, θα παραμείνει σε διαρκή συνεδρίαση για όσο χρόνο απαιτηθεί μέχρι την επάνοδο της λειτουργίας του Ιδρύματος στην ομαλότητα».

Από το Tμήμα  Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ Ηπείρου