Αυστηροποιούνται τα μέτρα προστασίας για τον καταρροϊκό πυρετό

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει ότι, λόγω εμφάνισης και νέων κρουσμάτων  Καταρροϊκού Πυρετού (στις περιοχές Φλώρινας, Θεσσαλονίκης και Εύβοιας), τα μέτρα που ελήφθησαν στην Περιφέρεια Ηπείρου αναβαθμίζονται σε μέτρα προστασίας, σε όλη την έκταση των Περιφερειακών  Ενοτήτων. 

Με την ευκαιρία τονίζεται ότι:

  1. 1.    Το νόσημα του καταρροϊκού πυρετού δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, επομένως δεν υπάρχει  κίνδυνος για την δημόσια υγεία.
  2.  2.   Κλινικά συμπτώματα εμφανίζονται κυρίως στα πρόβατα και σπανιότερα στις γίδες. Το νόσημα μεταδίδεται με κουνούπια του γένους Culicoides  και προκαλεί μεγάλη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο (μείωση παραγωγικότητας  και θάνατοι). Επομένως η πρόληψη αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου  και της κτηνοτροφικής παραγωγής.
  3. 3.    Από πληροφορίες που έχει η  Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου και από τον έως τώρα επιδημιολογικό έλεγχο που έχει πραγματοποιηθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των περιοχών που έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Καταρροϊκού Πυρετού, φαίνεται ότι το νόσημα εμφανίστηκε στην χώρα μας λόγω παράνομης διακίνησης προβάτων.
  4. 4.    Ως εκ τούτου,   καλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας,  να παραλαμβάνουν ζώα μόνο όταν αυτά συνοδεύονται από  επίσημο κτηνιατρικό  υγειονομικό πιστοποιητικό.  Με αυτό τον τρόπο προστατεύουν το ζωικό κεφάλαιό τους και  το ζωικό κεφάλαιο της Περιφέρειας εν γένει.

  

Τέλος συστήνεται Τοπικό Κέντρο Ελέγχου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τον συντονισμό και αποτελεσματικότητα των ενεργειών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με στόχο τον έλεγχο του νοσήματος.

Σε περίπτωση υποψίας Καταρροϊκού Πυρετού, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να  επικοινωνούν  άμεσα με τις Κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιοχής τους.