Δήμος Φιλιατών: Πρόσκληση μελών σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

2. Αμοιβή Προέδρου και Μελών της Κοινωφελούς Επιχείρησης – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Μηνάς

3. Έγκριση Διετούς προγράμματος δράσης 2011-2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος – Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κωνσταντίνος

5. Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση έκτασης στην Οικονόμου Κασσιανή του Βασιλείου ,για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων εντός του Αγροκτήματος Ασπροκκλησίου – Λιόψης, στη Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησίου – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

6. Εκλογή Εκπροσώπων του Δήμου για τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Μηνάς

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Παπαδοπούλου Σοφία._

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ