Δεύτερη συνάντηση για το ”Δίκτυο Υποστήριξης και Αλληλεγγύης”

Tη δεύτερη συνάντηση με Κοινωνικές Υπηρεσίες , φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Εθελοντικού και Φιλανθρωπικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και λοιπές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  που παρέχουν κοινωνική φροντίδα, πραγματοποίησε η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, παρουσία παρουσία του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Οδυσσέα Πότση και του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ιωάννη Νικόπουλου .

Η συμμετοχή των φορέων ήταν καθολική και ο διάλογος υπήρξε πολύ εποικοδομητικός, με αναλυτική  αναφορά στα  προβλήματα που αντιμετωπίζονται,  αλλά και προτάσεις για την εξεύρεση άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων .
        Στην συνάντηση συμμετείχαν:
•    Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος»
•    Το ΚΑΑΚΥΑΜΕΑ (Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης και Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίες)  Άρτας
•    Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας
•    Η ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων
•    Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  ΑμεΑ  «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ» του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Ν.Άρτας
•    Το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Η Μέριμνα»
•    Το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Αρταίων
•    Ο Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής της 6ης Περιφέρειας Ηπείρου
•    Τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης)  Ιωαννίνων , Άρτας  και Ηγουμενίτσας
•    Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.)
•    Το Νομαρχιακό Σωματείο Ιωαννίνων της ΕΣΑμεΑ
•    Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ Ιωαννίνων
•    Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ Θεσπρωτίας «ΣΤΟΡΓΗ»
•    Η Ένωση Φίλων και Πασχόντων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας Β.Δ. Ελλάδας
•    Ο Αντιαναιμικός Σύλλογος Ιωαννίνων

         Στόχος  είναι η «διασύνδεση όλων  των κοινωνικών υπηρεσιών και     φορέων σε περιφερειακό επίπεδο », ο εντοπισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθώς και η προώθηση  προτάσεων για την βελτίωση της λειτουργίας τους και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους  πολίτες. Η δημιουργία αυτού του δικτύου θα συμβάλλει στην ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής μας , και στην δημιουργία ενός «διαρκούς δικτύου υποστήριξης και  αλληλεγγύης».
        Για την επίτευξη αυτού  του σκοπού πρόκειται να συγκροτηθεί ένα  Περιφερειακό Διεπιστημονικό Συντονιστικό Όργανο, το οποίο θα απαρτίζεται από επιστημονικούς εκπροσώπους των φορέων.